Notiser

Artikkel

Stamming bør behandles tidlig

Barn som stammer bør behandles så tidlig som mulig, før barna begynner på skolen, ifølge en studie publisert i BMJ. Forskere testet ut en ny spesialutviklet behandlingsmetode, Lidcombe-programmet. Det er første gang effektiviteten av slik tidlig intervensjon er undersøkt i en randomisert kontrollert studie. Resultatene viste at stammingen var betydelig mer redusert i Lidcombegruppen enn i kontrollgruppen som hadde naturlig bedring. Programmet er mindre effektivt etter at barna er kommet i skolealder, sier forfatterne. Arne Hope, leder i Norsk Interesseforening for Stamme stiller seg bak konklusjonen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9295

Aker må stanse forskningsprosjekt

Statens helsetilsyn krever at Aker universitetssykehus stanser deler av det såkalte Hoftebruddsprosjektet. Tilsynet mener sykehuset ikke har lagt frem dokumentasjon som godt nok begrunner hvorfor det tas bein- og muskelbiopsi. Sykehuset argumenterer med at de har samtykke fra pasientene, og mener dette er tilstrekkelig for å foreta biopsiene. Dette avviser Helsetilsynet, som mener at dersom et slik samtykke skal være gyldig må det være basert på informasjon om formål, metode, risiko, ubehag, konsekvenser og annet av betydning – kriterier de mener ikke er oppfylt her.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9309

Disputerer som aldri før

I løpet av første halvår i år var det avlagt 126 medisinske doktorgrader ved norske universiteter. Dermed ser det ut til å gå mot nok et rekordår. Til sammenlikning har de tilsvarende tallene for første halvår i 1999 – 2002 ligget på mellom 79 og 90 doktordisputaser. Totalt er det gjennomført 482 doktordisputaser første halvår 2005, 44 flere enn samme periode i fjor. Trolig vil antallet på årsbasis for første gang overstige 800 i 2005, viser tall fra Doktorgradsregisteret ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9354

Kan ikke si opp pasienter

Kan leger si opp vanskelige pasienter? Ifølge leder i Alment praktiserende lægers forening, Jan Emil Kristoffersen, kan de ikke det, selv om mange sannsynligvis har kjent behovet. Men det er helt greit å si at «nå kommer vi ikke lenger, prøv en annen lege». En lege kan imidlertid nekte å behandle en pasient som ber om behandling som er vitenskapelig dokumentert unyttig.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9369

Dikemark feirer 100 i siste liten

I år er det 100 år siden de første pasientene kom til Dikemark sykehus. Snart er det gamle sykehuset historie. Driften i Asker trappes ned og er planlagt avviklet i løpet av en femårsperiode. Virksomheten skal flyttes til Ullevål universitetssykehus i Oslo. De gamle og ærverdige bygningene på Dikemark vil bli lagt ut for salg, og kan blant annet bli boliger.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9339

Anbefalte artikler