Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Høy forekomst av nevralrørsdefekter i India

Forekomsten av nevralrørsdefekter er svært høy i fattige landsbyer i Balrampur i Uttar Pradesh, som er et av de mest underutviklede områdene i India. Dette viser en populasjonsbasert studie som nylig er publisert i Lancet (1).

Studien ble gjennomført som en dør-til-dør-survey av mødre i fjerntliggende landsbyer. 30 av 99 landsbyer, med til sammen flere enn 45 000 innbyggere, ble valgt ut gjennom en systematisk randomiseringsprosess. Fire team med kvinnelige feltarbeidere foretok intervjuer, der mødrene ble vist fotografier av ulike typer nevralrørsdefekter.

I løpet av studieperioden på ett år ble det født 1 218 levendefødte barn, hvorav 10 hadde nevralrørsdefekt, noe som tilsvarer en insidens på 8,2 per 1 000 levendefødte (6,6 hvis to barn med usikker fødselsdato ble utelatt). Dette er den høyeste rapporterte insidens for nevralrørsdefekt i verden.

Den høye forekomsten av nevralrørsdefekter skyldes antakelig underernæring, ettersom folatmangel øker risikoen for nevralrørsdefekter. I indiske familier, særlig på landsbygda, spiser kvinnene tradisjonelt etter resten av familien, noe som bidrar ytterligere til underernæring av kvinnene. Forfatterne etterlyser tiltak, blant annet programmer for folattilskudd til svangre kvinner, enten gjennom kostveiledning, kosttilskudd eller folattilsetning i mat.

Anbefalte artikler