Vil ha drahjelp mot tobakk

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– Legeforeningen bør oppfordre søsterorganisasjoner til å presse egne myndigheter til å ratifisere den internasjonale tobakkskontrollkonvensjonen.

Laurent Huber leder Framework Convention Alliance for Tobacco Control (FCA). Foto Cecilie Bakken

Det mener Laurent Huber, som leder Framework Convention Alliance for Tobacco Control (FCA).

– I en del land er heller ikke legene bevisste på helserisikoen ved tobakksbruk, og i Afrika er det bare 11 land som har ratifisert konvensjonen, sier Huber.

Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) som står bak Framework Convention on Tobacco Control. Noen av tiltakene fra konvensjonen er bl.a. å trykke store helseadvarsler på sigarettpakkene, å gjøre tobakksreklame ulovlig, å forby tobakksindustrien i å bruke ord som «mild» og «light», å ha høye skatter på tobakk og å forby røyking innendørs på offentlige steder.

Norge var først ute blant de 86 landene som har ratifisert konvensjonen, og har allerede mange av tiltakene som anbefales på plass. Huber berømmer norske myndigheter, men mener at Norge kan gå enda lengre. – Bl.a. kan dere i tillegg til helseadvarslene på sigarettpakkene trykke bilder. Det har vist seg å ha god effekt bl.a. i Canada, sier han.

Huber mener at det må øves press fra lokale organisasjoner i de landene som ikke har ratifisert avtalen. Her kan Legeforeningen bruke sine internasjonale kontakter. Tall fra WHO viser at røykerelaterte sykdommer er den nest hyppigste dødsårsaken i verden. Hvert år dør fem millioner mennesker som følge av røyking, og tallet kan doble seg innen 2030 hvis trenden fortsetter. Flest dødsfall vil det være i u-land, påpeker FCA-lederen.

Legeforeningen mener at tobakksindustrien i Norge har satset på å gjøre snus tydeligere i barer og butikker etter at røykeloven kom i fjor. Dette kaller Huber en litt særegen tendens i Norden, men han ser ellers tendensen til at industrien tenker nytt for å holde på markedet når lovene blir strengere.

Anbefalte artikler