For farlig forskning?

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Spanskesyken tok livet av flere titalls millioner mennesker verden over i løpet av noen måneder i 1918. Hva som gjorde dette influensaviruset så mye farligere enn andre, har vært et mysterium – inntil nå. Men i begynnelsen av oktober publiserte Science og Nature artikler som avslørte både virusets genom og viste at det var mulig å gjenopplive viruset i laboratoriet. «Et gjennombrudd som gir oss avgjørende innsikt, slik at nye pandemier kan forebygges og behandles,» mente mange forskere. «Uansvarlig å utføre slik forskning. Hvis kunnskapen misbrukes, har vi et svært effektivt biologisk våpen,» mente andre. Det illustrerer et viktig forskningsetisk dilemma: Skal vi la være å skaffe oss viktig kunnskap hvis kunnskapen kan misbrukes? Og er det mulig?

Anbefalte artikler