Bør aktiv dødshjelp legaliseres?

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Britiske leger bes nå ta stilling til spørsmålet om eutanasi og legeassistert selvmord bør legaliseres. En lovendring kan være på trappene.

Denne måneden skal Overhuset i Storbritannia etter planen debattere et lovforslag om legalisering av aktiv dødshjelp, eller eutanasi og legeassistert selvmord, for alvorlig syke pasienter. I et forsøk på å hjelpe leger til å ta et standpunkt i debatten har BMJ gitt ut en utgave hvor flere artikler om eutanasi er samlet, med ulike utgangspunkt og perspektiver.

– Er du for, imot, eller – som British Medical Association – nøytral, spør fungerende redaktør i BMJ, Tony Delamothe. Han mener leger bør finne ut hvor de står, siden de tross alt har en nøkkelrolle i dette.

Den britiske legeforeningen (British Medical Association) har med knapt flertall vedtatt å trekke sin motstand mot eutanasi og legeassistert selvmord, og la den endelige beslutningen være opp til Parlamentet. I og med at den britiske legeforeningen ikke lenger er direkte motstandere, og flertallet i befolkningen er for, kan det åpne for en lovendring, mener Tony Delamothe. En meningsmåling viser at 82 % av befolkningen i Storbritannia i 2004 var for en lovendring.

I Nederland, Belgia og den amerikanske delstaten Oregon er ulike former av aktiv dødshjelp legalisert. Legeforeningen i Oregon skal ha tatt et nøytralt standpunkt, men det anslås at så mange som 85 % av legene er usikre på hvor de står.

Jurist Margaret Branthwaite mener alvorlig syke pasienter som ønsker hjelp til å dø, bør få det.

– En endring i lovgivningen er nødvendig for å sørge for at disse pasientene får bestemme over sitt liv på samme måte som pasienter som har mulighet til å nekte livreddende behandling, sier hun. Rob George og kolleger ved Palliative Care Centre mener at enhver form for legalisering vil føre til at sårbare grupper kan bli utsatt for aktiv dødshjelp uten samtykke.

Ifølge professor Torbjörn Tännsjö ved Stockholms universitet er motstanden mot eutanasi stor blant vestlige leger og politikere. I en upublisert undersøkelse finner han likevel at 63 % av nordmenn, 79 % av svenskene og 68 % av tyskere mener en alvorlig syk pasient som ønsker å dø bør ha rett til å be om en dødelig injeksjon. Selv mener han spørsmålet om legalisering av eutanasi ikke har noe enkelt svar, men at en begrenset legalisering ser ut til å være den mest gunstige tilnærmingen.

I Norge er det straffbart å yte aktiv dødshjelp, men loven åpner for redusert straff ved samtykke. I Straffelovens § 235 heter det: «Er nogen med eget Samtykke dræbt eller tilføiet betydelig Skade paa Legeme eller Helbred, eller har nogen af Medlidenhed berøvet en haabløs syg Livet eller medvirket hertil, kan Straffen nedsættes under det ellers bestemte Lavmaal og til en mildere Strafart.»

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9321

Anbefalte artikler