Medlemstallet øker raskt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen passerte mandag 5. september 23 000 medlemmer. Det er tusen flere enn for ett år og seks dager siden, og den raskeste økningen siden år 2000.

  Medlem nr. 23 000 er medisinstudent i Praha. Sannsynligheten for at det skulle bli en medisinstudent var stor siden studentene representerer flertallet av nye innmeldinger. Per 20. september er det innmeldt 594 medisinstudenter og 342 leger i Legeforeningen (1). Av de 342 legene er 206 medlemmer av Yngre legers forening (Ylf). Av de 594 medisinstudentene studerer 150 i utlandet og 444 i Norge. Tallene gjelder for perioden 1.1. – 20.9. 2005.

  Fordobling siden 1984

  Fordobling siden 1984

  Antallet legemedlemmer er fordoblet siden 1984, mens antallet studentmedlemmer er tredoblet siden 1989, to år etter at medisinstudentene ble medlemmer av Legeforeningen. De senere årene er likevel økningen i medlemstallet relativt større blant leger enn blant medisinstudenter. Dette skyldes at antallet nye studentmedlemmer i utlandet er for lavt til å oppveie det økende antallet medisinstudenter i utlandet som nå tar avsluttende eksamen og som blir legemedlemmer. Antallet studentmedlemmer i utlandet er derfor synkende.

  Veksten i antallet legemedlemmer siden 1984 tilsvarer en årlig vekstrate på 3,3 %. Dette er også omtrent vekstraten de senere årene. Økningen på 1 000 medlemmer i løpet av litt over ett år er den raskeste veksten i medlemstallet siden år 2000 og tilsvarer en vekst på 4,55 % på ett år.

  Samtidig med at medlemstallet har økt, har andelen medlemmer blant leger under 67 år i Norge økt fra 93,7 % til 95,5 %. Det er en viss usikkerhet omkring hvor mange av ikke-medlemmene som for tiden befinner seg i Norge, ettersom disse i stor grad er utenlandske statsborgere. Blant leger under 67 år i Norge er andelen medlemmer 97,7 % for norske statsborgere og 83,5 % for utenlandske statsborgere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media