Les mer om ...

Artikkel

Nyoppdaget virus gir velkjente symptomer

I 2001 så en observant nederlandsk forsker virusliknende strukturer ved elektronmikroskopi av en cellekultur som hadde stått lenger enn vanlig, og ved bruk av nye genteknologiske metoder ble det til da ukjente viruset humant metapneumovirus (hMPV) identifisert. Dette viruset er en vanlig årsak til luftveisinfeksjoner, som hos små barn og kronisk syke kan bli alvorlige.

Nyoppdaget virus – kjente symptomer

Humant metapneumovirus – virologiske og diagnostiske aspekter

Humant metapneumovirus – forekomst og klinisk betydning

Temperaturmåling i øret anbefales ikke

Måling av temperaturen i øret, enten ved trommehinnemålinger eller øregangsmålinger, er lite nøyaktige, og evnen til å oppdage feber er ikke god nok. Dette viser en studie blant 213 voksne pasienter ved Haukeland Universitetssjukehus. Forfatterne anbefaler bruk av rektale målinger.

Kan øretemperaturmåling brukes i sykehus?

Diagnosetilpassede skruer i ortopedisk kirurgi

En ny skrue spesiallaget for epifysiolyse er utviklet i et samarbeid mellom ortopeder og utstyrsleverandør. Utgangspunktet var en skrue som brukes mye ved fiksasjon av lårhalsbrudd. Skruen har en kortere gjengedel, og gjengene er skarpe også når skruen skrus ut. Dermed kan den fjernes når pasientens lengdevekst er avsluttet.

Diagnosetilpassede skruer

Behandling av epiphysiolysis capitis femoris med spesialkonstruert collumskrue

Smertelindring hos misbrukere av legemidler

Det er vanskelig å gi god og veldokumentert smertebehandling til pasienter som misbruker legemidler, særlig opioidmisbrukere. Utredning og håndtering av slike smertepasienter krever innsikt og evne til tverrfaglig samarbeid.

I temaserien om smerte og smertebehandling omtales også gruppesamtaler og bevegelsestrening hos kvinner med kroniske muskelsmerter, smerte som helseproblem og sammenhengen mellom sukker, melkesyre og smerte.

Smertelindring ved stoffmisbruk eller langvarig opioidbehandling

Hvordan kan kvinner med kroniske muskelsmerter endre sine kroppslige vaner?

Smerte som helseproblem

Om sukker, melkesyre og smerte

Fornuft eller følelser i fødselsomsorgen?

Det foreligger ingen vitenskapelige holdepunkter for at sentraliseringen til store fødeinstitusjoner i Norge har gitt uheldige utslag. Tvertimot synes økt bruk av større fødesteder å ha gitt svært gode resultater, hevder to barneleger og en epidemiolog.

Fornuft og følelser i fødselsomsorgen

Anbefalte artikler