Anmeldelse av fagbok i gynekologi for allmennpraktikere

Kjersti S. Vågsdal Om forfatteren
Artikkel

Damsbo, Niels

Bjerrum, Pernille

Bro, Flemming

Fangel Poulsen, Erik

Wilken-Jensen, Charlotte

Gynækologi i almen praksis

319 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2005. Pris DKK 488

ISBN 87-628- 0499- 5

Boken er skrevet av og for allmennpraktiserende leger med bidrag fra flere spesialister i gynekologi samt en urolog. Forfatterne har tatt utgangspunkt i allmennpraktikerens kontorhverdag og ønsker å gi en oppdatert gjennomgang av alle gynekologiske problemstillinger i allmennpraksis.

Boken har en tiltalende innbinding og god papirkvalitet. Boken er lettlest med godt språk og god layout. Den er meget oversiktlig bygd opp, med blant annet nøkkelord i margen. Spesielt viktige poenger er tydelig markert og hvert kapittel avsluttes med forslag til supplerende lesing eller linker til nettet. Det er brukt noe bilder samt at man finner flere gode illustrasjoner.

Jeg synes forfatterne på en strålende måte har klart å «holde» boken på allmennpraktikerens kontor. De tar opp mange spørsmål og problemstillinger man møter i hverdagen som allmennlege og de kommer med praktiske råd. De praktiske rådene man får, sammen med den gode layouten, opplever jeg som bokens store pluss. Boken er i tillegg lett å finne frem i, slik at den vil være et meget godt oppslagsverk i en travel hverdag.

Danske forfattere tilsier at det er dansk lovverk som refereres, bl.a i kapitlet om abort. Det refereres også til praksis ved danske sykehus i noen sammenhenger uten at dette skaper problemer for norske lesere.

Boken anbefales kolleger i allmennpraksis og står ikke tilbake for annen litteratur på området.

Anbefalte artikler