I neste nummer:

Artikkel
  • Diagnostisk molekylærbiologi

  • Kronisk nakkeslengsyndrom

  • Samsoving og krybbedød

  • Diabetisk ketoacidose hos barn

  • Psykofarmakoterapi og CYP-typing

  • Nasjonal styring og medisinske monopoler

Anbefalte artikler