Androgener og lav libido hos kvinner

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Det er ingen sammenheng mellom et utilfredsstillende seksualliv og serumkonsentrasjoner av androgener, viser australsk studie.

Kvinner som ikke har glede av sex, får ofte foreskrevet testosteron, fordi man tror at androgenmangel kan være årsaken til problemene.

I en australsk studie ble over 1 000 kvinner i alderen 18 – 75 år undersøkt med henblikk på testosteronnivåer (1). De besvarte i tillegg et validert spørreskjema om sju aspekter ved sexlivet. Forskerne undersøkte om det var en sammenheng mellom lave skårer på spørreskjemaet og androgennivået, men kunne ikke påvise noen slik sammenheng verken hos yngre eller eldre kvinner.

– Seksuell dysfunksjon eller lav libido er vanlig hos kvinner, og prevalensen øker med alder, så vel som etter ooforektomi. Selv om flere psykososiale og helsemessige faktorer er forbundet med lav libido, har man lenge foreslått at androgennivået er en signifikant uavhengig variabel med henblikk på seksuell atferd hos kvinner, sier gynekolog Inger Øverlie.

– I denne studien har man sett på korrelasjonen mellom seksuell dysfunksjon og androgennivåer. Seksuell atferd ble målt ved Profile of Female Sexual Function (PFSF), som er et spørreskjema utviklet for å måle lav seksuell lyst og relaterte symptomer. I tillegg målte man testosteron, androstendion og dehydroepiandrosteron (DHEA-S).

Det er særlig interessant at kvinner med lav selvrapportert seksuell lyst hadde signifikant lavere nivå av dehydroepiandrosteron og ikke testosteron. Studien viser altså både at testosteronmåling ikke er essensielt ved lav libido og at måling av dehydroepiandrosteron heller ikke kan brukes som diagnostisk verktøy. Dette skyldes at de fleste kvinner med lavt nivå av dehydroepiandrosteron ikke har lav libido. Konklusjonen er at androgennivå ikke kan predikere lav libido, sier Øverlie.

Anbefalte artikler