Nytt perspektiv på HIV-pasienter

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

HIV-pasienter som skal begynne på behandling med antiretroviral terapi (ART) bør vurderes med tanke på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

Bente Magny Bergersen. Foto Ørnelund

Pasientene bør også få hjelp til å slutte å røyke, bevege seg mer og legge om kostholdet. Det mener konstituert overlege Bente Magny Bergersen ved Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Aker universitetssykehus. I sin avhandling Lipodystrofi hos HIV-positive pasienter: Kroppsforandringer og kardiovaskulære risikofaktorer beskriver Bergersen for første gang forekomsten av dette syndromet blant HIV-positive i Norge.

Det er fra før kjent at antiretroviral behandling (ART) i tillegg til å gi HIV-pasientene betydelig bedre leveutsikter, også kan føre til lipodystrofi. Lipodystrofisyndromet beskriver en tilstand med endret fettfordeling på kroppen, økte triglyseridverdier, økt kolesterolnivå og tendens til diabetes. Faktorene kan på lengre sikt gi økt risiko for hjerte- og karsykdom.

– Ved å sammenlikne en gruppe HIV-positive pasienter med en kontrollgruppe av HIV-negative fant vi blant annet at ART-pasientene hadde dobbelt så høy risiko for hjerte- og karsykdom i forhold til den friske kontrollgruppen, sier Bergersen til Tidsskriftet. Dette skyldtes særlig mer røyking, høyere totalkolesterolnivå og lavere HDL-kolesterolnivå blant ART-pasientene.

ART-pasientene hadde lik andel med høyt blodtrykk som kontrollgruppen. Blant HIV-positive uten HIV-medisiner derimot, var det færre med høyt blodtrykk. Blant personene som ikke var overvektige, var det flere med metabolsk syndrom blant ART-pasientene enn i kontrollgruppen. Studien viser at selv om lipodystrofisyndromet og metabolsk syndrom er beslektede fenomener, er det viktige forskjeller mellom de to som krever nærmere gransking.

Avhandlingen utgår fra Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Bergersen disputerte for graden dr.med. 2. september.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9207

Anbefalte artikler