Strattera kan gi økt selvmordsrisiko

Artikkel

Det viser seg at ADHD-medisinen atomoksetin likevel forbindes med økt selvmordsrisiko hos barn og ungdom. Statens legemiddelverk ber leger være forsiktige.

Tidligere i år viste studier at atomoksetin ble forbundet med økt risiko for emosjonell labilitet og fiendtlighet, men ikke selvmordsrisiko. Nå viser imidlertid en gjennomgang av flere studier at 6 av 1 357 barn som ble behandlet med atomoksetin hadde selvmordsrelatert atferd. Hos barn som fikk placebo var det tilsvarende tallet 0 blant 851 forsøkspersoner.

Dermed blir preparatomtalen oppdatert med en advarsel om dette, og leger oppfordres til å være forsiktige med å gi legemiddelet til barn som har hatt depresjon og selvmordstanker. Pasienten må følges nøye av lege og pårørende, og leger bør sette seg godt inn i preparatomtalen, skriver Statens legemiddelverk.

Rundt 2 500 pasienter bruker atomoksetin (Strattera) daglig i Norge, og det er meldt om ett selvmordsforsøk. I Europa er det meldt om 14 tilfeller av selvmordsrelatert atferd.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9362

Anbefalte artikler