Psykoterapi over telefon

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Funksjonshemmede pasienter kan ha hjelp av psykoterapeutisk støtte per telefon.

Telefonterapi kan være nyttig ved depresjon. Foto Rune Petter Ness/SCANPIX

Mange pasienter med depresjon kan ikke, tør ikke eller har ikke tid til å gå i psykoterapi. Dette gjelder særlig de som har nedsatt fysisk funksjonsnivå i tillegg til depresjon.

En studie av 120 deprimerte pasienter med multippel sklerose viser at telefonterapi kan redusere symptomene betraktelig (1). Deltakerne snakket med psykolog 50 minutter ukentlig i tre måneder. Halvparten av psykologene brukte kognitiv atferdsterapi, mens den andre halvparten anvendte støtteterapi med fokus på følelser og tilknytning. Behandlerne vurderte pasientenes depresjon både før, under og frem til ett år etter avsluttet behandling.

Begge formene for telefonterapi hadde signifikant effekt på depresjonsnivået, men kognitiv terapi virket raskere og er trolig særlig egnet når pasienten ikke kan møte terapeuten personlig.

– Studien er gjort på en svært selektert gruppe, sier Odd Steffen Dalgard ved Folkehelseinstituttet. – Jeg tror psykoterapi forutsetter en mer personlig kontakt enn det man kan oppnå per telefon. Men i spesielle tilfeller kan telefonterapi være det eneste alternativet. Da virker det rimelig at kognitiv behandling har bedre effekt enn metoder som legger sterkere vekt på forholdet mellom behandler og pasient.

Anbefalte artikler