Nye rutiner ved metanolforgiftning

Artikkel

Lege og forsker Knut Erik Hovda har funnet en ny rutine for å diagnostisere metanolforgiftning raskere og enklere enn før.

I perioden 2002 – 04 ble over 50 personer innlagt i norske sykehus med metanolforgiftning, og flere av pasientene døde. Analyse på metanol gjøres bare enkelte steder, og man må derfor vente på prøvesvarene. Denne forsinkelsen kan koste liv. Diagnostikken er vanskelig og metanolforgiftning kan lett forveksles med andre akuttmedisinske tilstander.

I sin avhandling Methanol poisoning – Clinical features, diagnosis, treatment and prognosis har Knut Erik Hovda og hans medarbeidere vist at man ved hjelp av enkle tester tidlig kan fastslå om det dreier seg om metanolforgiftning eller ikke. Dermed kan behandlingen starte raskere enn før, og pasienten har større sjanse for å overleve. Hovda har blant annet konkludert med at bruk av aniongap og osmolalt gap letter diagnostikk og behandling.

De mange tilfellene metanolforgiftning gjorde også at man for første gang kunne teste ut den nye motgiften fomepizol systematisk, med gode erfaringer. Motgiften hindrer at metanol brytes ned til maursyre i leveren.

Hovda disputerte for graden dr.med. 9. september.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9235

Anbefalte artikler