Artikkel

Sentralstyrets møteplan 2006

Torsdag 19. januar

Tirsdag 14. februar

Onsdag 1. – torsdag 2. mars (lederseminar)

Onsdag 15. mars

Tirsdag 4. april

Tirsdag 9. mai

Onsdag 10. – fredag 12. mai

(landsstyremøte i Oslo)

Tirsdag 13. – torsdag 15. juni

(nordisk sentralstyremøte i Finland)

Torsdag 22. juni

Tirsdag 15. august

Mandag 18. – fredag 22. september (sentralstyremøte/arbeidsmøte)

Tirsdag 17. oktober

Torsdag 16. november

Fredag 8. desember

Husk søknadsfristen!

Søknadsfristen til utdanningsfond II og III er tre måneder etter avsluttet kurs/kongress. Fristen praktiseres strengt.

Forventer innflytelse

Akademikerne forventer at en rødgrønn regjering lytter til og samarbeider like godt med samtlige fire hovedorganisasjoner, ikke bare Landsorganisasjonen (LO), sier Akademikernes leder i en pressemelding.

Les mer: www.akademikerne.no/default.asp?V_ITEM_ID=3535

Høstmøter i spesialforeningene

– Norsk forening for otorhinorolaryngologi/hode- og halskirurgi arrangerer høstmøte i Oslo 21. – 22. oktober. For program, se: http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=68112

– Kirurgisk høstmøte finner sted på Holmenkollen Park Hotell i Oslo 24. – 28. oktober. For program, se: www.brataas.no/hostmotet/

– Norsk anestesiologisk forening arrangerer høstmøte i Tromsø 25. – 28. oktober. For program, se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=47130

– Norsk Cardiologisk Selskap arrangerer høstmøte i ekkokardiografi i Tønsberg 28. – 29. oktober. For program, se: www.hjerte.no

– Norsk forening for lungemedisin arrangerer høstmøte i Oslo 28. – 29. oktober. For program, se: www.lunge.no

– Norsk indremedisinsk forening arrangerer høstmøte 3.– 4. november. For program, se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=74957

– Norsk oftalmologisk forening arrangerer høstmøte i Oslo 3. – 5. november. For program, se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=64494

– Norsk idrettsmedisinsk forening arrangerer høstkongress i Bergen 3. – 6. november. For program, se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=7704

Lungemedisinsk avdeling, Rikshospitalet jubilerer

Lungemedisinsk avdeling ved Rikshospitalet, som er den eldste lungeavdeling i landet, fyller 50 år i 2005. Begivenheten feires med et jubileumssymposium 20.10. 2005. Les mer:

http://www.rikshospitalet.no/view/avd_info.asp?department­Lungemedisinsk%20avdeling

Kontakt med pressen?

Informasjonsheftet Legen og pressen gir råd til leger som er i kontakt med pressen, enten på pressens eller på eget initiativ. Heftet kan lastes ned fra Legeforeningens Internett-sider www.legeforeningen.no/?id=47537

Kalender 2005 – 06

På Legeforeningens nettsider finner du aktiviteter i regi av foreningens ulike organer ved å klikke på www.legeforeningen.no og deretter Kalender 2005 eller Kalender 2006. Kjenner du til møter/kongresser eller liknende som bør tas med i oversikten, vennligst send en e-post til informasjon@legeforeningen.no

Anbefalte artikler