Jahres pris til yngre forskere

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Anders Jahres pris for yngre forskere deles i år mellom Olli Ritvos ved Helsingfors universitet og Weimin Ye ved Karolinska Institutet i Stockholm. De to har forsket på henholdsvis vekstfaktorer som påvirker reproduksjon, og sammenhengen mellom infeksjon i magesekken og kreft i spiserøret.

Olli Ritvos startet sin vitenskapelige karriere som 20-åring. I en alder av 23 forsvarte han sin doktoravhandling mens han fremdeles studerte medisin. Tre år senere etablerte han sitt eget laboratorium ved Haartman Institute i Helsingfors og har de siste 13 årene ledet en produktiv forskergruppe. Han har også arbeidet ved University College i London og ved Finlands Akademi. Olli Ritvos har publisert en rekke vitenskapelige artikler og er allerede blitt hedret med flere priser.

Olli Ritvos. Foto Timo Jäppinen

Weimin Ye (f. 1968) studerte medisin i Kina. Etter å ha avsluttet medisinstudiene gikk han over på videre studier og tok graden Master of Science i 1991. Han har arbeidet ved kreftforskningsinstituttet i Tokyo og kom til Karolinska Institutet i 1999. Her forsvarte han sin doktoravhandling i 2003. Hans kompetanse spenner seg over et uvanlig vidt felt, og han mestrer hele feltet innen kreftepidemiologi. Ifølge forslagsstillerne er Weimin Ye en brobygger som integrerer epidemiologi, molekylær mikrobiologi, molekylær genetikk, molekylær endokrinologi og klinisk arbeid i sin forskning. Han har en egen forskningsgruppe, er veileder for flere doktorgradsstudenter og har etablert et samarbeid blant annet med American National Cancer Institute. Forslagsstillerne mener han vil være en av de ledende svenske epidemiologer i flere tiår fremover.

Weimin Ye. Foto Stefan Zimmerman

Anders Jahres pris for yngre forskere er på 200 000 kroner til hver av vinnerne. Prisene vil bli delt ut i Universitetets gamle festsal fredag 21. oktober.

Anbefalte artikler