Nettbasert undervisning om kognitive symptomer etter hjerneslag

Torgeir Bruun Wyller, Jan-Åge Olsen, Rita Romskaug, Mona Michelet, Beate Roland Deacon, Elisabeth Kjelgaard, Lene Angeltveit, Unni Sveen Om forfatterne
Artikkel

Pasienter med hjerneslag får ofte kognitive symptomer (1). Språklige symptomer (afasi) er relativt godt kjent. Kunnskapen om ikke-språklige kognitive symptomer, slik som neglekt, apraksi og rom-retning-vansker, er imidlertid begrenset både hos studenter og leger. Slike utfall kan ha stor innvirkning på funksjon og selvhjulpenhet.

Det er viktig for legestudenter å lære om slike symptomer, men tidkrevende og omstendelig å forklare med ord hvordan pasientens vansker arter seg. Man får bedre innsikt i symptomenes natur ved å observere pasienter i praktiske situasjoner. Derfor har vi, en gruppe medisinstudenter, ergoterapeuter og leger, utarbeidet et nettbasert undervisningsopplegg som visualiserer slike tilstander (2). Kjernen i undervisningsopplegget er korte videofilmer av slagpasienter som utfører praktiske oppgaver. I tilknytning til filmene kommer spørsmål og noe teoristoff. Undervisningsopplegget er en del av pensum i geriatri for medisinstudenter ved Universitetet i Oslo, men kan også fritt benyttes av andre med behov for mer kunnskap om disse problemstillingene.

Anbefalte artikler