Nettbasert undervisning om kognitive symptomer etter hjerneslag

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med hjerneslag får ofte kognitive symptomer (1). Språklige symptomer (afasi) er relativt godt kjent. Kunnskapen om ikke-språklige kognitive symptomer, slik som neglekt, apraksi og rom-retning-vansker, er imidlertid begrenset både hos studenter og leger. Slike utfall kan ha stor innvirkning på funksjon og selvhjulpenhet.

  Det er viktig for legestudenter å lære om slike symptomer, men tidkrevende og omstendelig å forklare med ord hvordan pasientens vansker arter seg. Man får bedre innsikt i symptomenes natur ved å observere pasienter i praktiske situasjoner. Derfor har vi, en gruppe medisinstudenter, ergoterapeuter og leger, utarbeidet et nettbasert undervisningsopplegg som visualiserer slike tilstander (2). Kjernen i undervisningsopplegget er korte videofilmer av slagpasienter som utfører praktiske oppgaver. I tilknytning til filmene kommer spørsmål og noe teoristoff. Undervisningsopplegget er en del av pensum i geriatri for medisinstudenter ved Universitetet i Oslo, men kan også fritt benyttes av andre med behov for mer kunnskap om disse problemstillingene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media