Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Kjetil Søreide
Kjetil Søreide
Kjetil Søreide
Kjetil Søreide
Åslaug Helland
Trine B. Haugen

Medisin og vitenskap

Grethe Helen Bøe Lilleeng
Knut Joachim Berg
Finn Gjertsen
Erik Andrew
Eilif Dahl
Martin Polacek
Trine Sæther Hagen
Sigvald Refsum
Ritsa Storeng
Thomas Åbyholm
Tom Tanbo
Christian Hall
Trine Bjørner
Haavard Martinsen
Knut Stavem
Ragnar Weberg
Steinar Madsen
Edel Holene
Johannes Soma
Marius Eriksen
Brage H. Amundsen
Gottfried Greve
Elisabeth Leirgul
Rolf Salvesen
Tor Ingebrigtsen
Hans-Jørgen Johnsen
Anders Vorhaug
Kjell Arne Kvistad
Søren Jacob Bakke
Karl-Fredrik Lindegaard

Perspektiv og debatt

Halvor Nordby
Grete Botten
Torunn Eikeland
Birgitt Haugeberg
Tore Henriksen
Sissel Hjelle
Branislava Yli
Pål Øian
Per Bergsjø
Torunn Janbu
Charlotte Haug
Leiv Otto Watne
Petter Gjersvik
Lars Duvaland
Frode Solberg
Thor Willy Ruud Hansen

Aktuelt i foreningen

Ellen Juul Andersen
Cecilie Bakken
Lisbet T. Kongsvik
Cecilie Bakken
Anders Taraldset

Oss imellom

Eline Feiring
Eline Feiring
Bjørn Mørkedal
Lars Vatten
Maja-Lisa Løchen
Anne Eskild
Ivar Haarstad

På tampen