Fortsatt høy mødredødelighet

Berit Rostad Om forfatteren
Artikkel

«Sammen kan vi halvere mødredødeligheten innen dette tiåret. Vi kan hjelpe kvinner til å bli hørt og til å gjøre egne valg i sine liv.»

Mødredødeligheten er fortsatt høy i fattige land. Illustrasjonsfoto Mike Kollöffel/SCANPIX Danmark

Sitatet er fra 1991 og fra daværende sjef i Verdensbanken, Lewis Preston. Om det bare hadde gått slik! Fortsatt dør hvert år over 520 000 kvinner av svangerskaps- eller fødselsrelaterte årsaker, 99 % av dem i lavinntektsland (1).

Tusenårsmålet om å redusere den maternelle dødelighetsratioen med 75 % fra 1990 til 2015 har vist seg å være urealistisk (maternell dødelighetsratio er antall dødsfall hos kvinner av svangerskapsrelaterte årsaker per 100 000 levendefødte barn). Tvert imot er det ingen sikre tegn på noen reduksjon i mødredødeligheten globalt sett (1). De siste estimater viser at den maternelle dødelighetsratioen i 2000 var ca. 400, mens den i 1990 var 416 og i perioden 1980 – 87 250 (S. Bergström, foredrag ved International Conference on Global Health and Vaccination Research, Oslo 2006). Mest bekymringsfullt er utviklingen i Afrika sør for Sahara. I enkelte land har utviklingen vært særlig negativ. I Malawi, for eksempel, har mødredødeligheten steget fra 752 døde per 100 000 levendefødte i 1992 til 1 120 per 100 000 i 2000 (1).

Det er mange årsaker til denne triste utviklingen i Afrika: Hiv/aids krever mange liv i forbindelse med svangerskap og fødsel, færre kvinner føder i helseinstitusjoner (i Malawi er andelen redusert fra 55 % til 43 % fra 2000 til 2001) og kvaliteten på helsetjenestene er forringet (1, 2). Verdens helseorganisasjon anslår at antall fødende som døde av mangelfull eller feil behandling i helseinstitusjoner har økt med 12 % på få år (1). Afrika mangler minst en million helsearbeidere, og globalt sett er det behov for over 300 000 flere jordmødre (S. Bergström, foredrag ved International Conference on Global Health and Vaccination Research, Oslo 2006). Den økende eksporten av utdannede helsearbeidere til vår del av verden gjør fremtidsutsiktene dystre.

Vi vet hvem som betaler mest for dette. Det burde ikke koste en kvinne livet å føre slekten videre.

Anbefalte artikler