Hvor lang tid bør det gå før man blir gravid etter å ha hatt brystkreft?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Det er ikke dårligere overlevelse for dem som blir gravide før det har gått to år etter brystkreftbehandlingen.

Kvinner som har fått diagnosen brystkreft, blir ofte rådet til å vente i minst to år etter avsluttet behandling før de forsøker å bli gravide. Dette rådet er imidlertid ikke basert på vitenskapelige data. I en australsk studie har man undersøkt graviditetshyppighet, svangerskapsutfall og sykdomsforløp hos premenopausale kvinner som hadde fått påvist brystkreft i perioden 1982 – 2000 (1).

Av 2 500 kvinner under 45 år som hadde fått diagnosen, var 123 blitt gravide etter kreftbehandlingen. Halvparten var gravide innen to år. For kvinner med lokalisert kreft og god prognose var det ingen tegn til redusert overlevelse selv om de ble gravide allerede etter seks måneder.

– Denne studien bekrefter resultater som fremkom i en dansk undersøkelse allerede i 1997, sier konstituert avdelingsleder Ellen Schlichting ved Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

– Bare 41 % av kvinnene fikk kjemoterapi og 6 % hormonterapi. I dag får de fleste premenopausale kvinner kjemoterapi, strålebehandling og dernest fem år med antiøstrogenterapi. Både adjuvant kjemoterapi og endokrin behandling vil indusere forbigående eller varig menopause.

Erfaring tilsier at det er de friskeste som blir gravide. Når det gjelder kvinner med god prognose og stort ønske om barn, må varighet og type adjuvant behandling diskuteres med pasienten og hennes familie. Kryopreservering av ovarialvev for senere implantasjon i peritoneum kan være et alternativ hos yngre kvinner, sier Schlichting.

Anbefalte artikler