Svensk lærebok i pediatri

Thor Willy Ruud Hansen Om forfatteren
Artikkel

Lindberg, T

Lagercrantz, H

Barnmedicin

3. utg. 672 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2007. Pris SEK 665

ISBN 978-91-44-04469-9

Lindberg & Lagercrantz presenterer en omarbeidet og utvidet utgave av sin lærebok i pediatri. Den er utvidet med nesten 100 sider og fem kapitler siden 2. utgave, som ble anmeldt i Tidsskriftet i 2003. Kjøperen får også med seg bruksrett til en webside, www.growingpeople.se, som blant annet inneholder den svenske helsestasjonshåndboken og oppdaterte svenske retningslinjer for vaksinasjon, i tillegg til mye annen foreldrerettet informasjon.

Mer enn 50 svenske kolleger har bidratt, og redaktørene er vel kjent også utenfor Sverige. Målgruppen er, som i tidligere utgaver, ikke presisert, men den fremstår som rettet mot medisinstudenter. Med den siste økningen i sidetall begynner dette kanskje å nærme seg grensen for hva studentene vil ønske å lese. Men samtidig har omarbeidingen etter mitt syn i større grad gjort dette til en bok som allmennpraktiserende kolleger vil kunne ha glede av å ha som referanse på kontoret.

I tillegg vil den, slik den nå foreligger, kunne være en fin første innføring og/eller repetisjon for yngre kolleger som begynner sin spesialistutdanning i pediatri. Sykepleiere som spesialiserer seg i barnemedisinsk sykepleie vil også ha glede av den. Den inneholder en rekke nyttige oversikter og tabeller som gir en kjapp oversikt over viktige områder. Denne utgaven er mer brukervennlig enn den forrige.

Fordi den utelukkende er skrevet av svenske kolleger og rettet mot svenske forhold, vil studentene måtte hjelpe seg med norsk tilleggsmateriale for visse forhold, f.eks. sosialpediatri, vaksinasjonsprogrammer og helsestasjonsregler. For øvrig er det mange likhetspunkter mellom norsk og svensk barnemedisin, og på visse måter er vel derfor Barnmedicin vel så egnet som engelskspråklige lærebøker fra til dels fjerne himmelstrøk, i hvert fall for skandinavisktalende studenter,

I min anmeldelse av forrige utgave kommenterte jeg at presentasjonsform og layout fortonte seg ganske «anemisk» i forhold til mer visuelt spenstige engelskspråklige bøker. Dette er fortsatt tilfellet. Gevinsten er at den er rimelig, særskilt når man tar i betraktning omfanget og den solide kvaliteten på papir, trykk og innbinding (harde permer).

Jeg anbefaler gjerne Barnmedicin til de brukergruppene som jeg nevnte over.

Anbefalte artikler