Tillitsvalgtforum i Oslo legeforening

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Faglig påfyll og utvikling av de tillitsvalgtes kontaktnett er formålet med tillitsvalgtforum.

Assisterende fylkeslege Helge Worren, Lars Duvaland og Henning Mørland, avdelingstillitsvalgt for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (t.v.), deltok på møtet. Foto Svein Aarseth

Tirsdag 27. februar inviterte Oslo legeforening til årets første tillitsvalgtforum. Tema for møtet var klagesaker og tilsyn og tillitsvalgtes funksjon. Ca. 20 leger deltok på møtet.

Helge Worren, stedfortredende fylkeslege i Oslo, gjennomgikk saksområdet fra det lokale helsetilsynets side. – Planlagte tilsyn skjer ofte ut fra en samlet strategi, mens hendelsestilsyn ofte utløses av klager, avisoppslag og andre henvendelser, sa Worren. Han sa at det er disse sakene som skaper mest oppmerksomhet, og som legene opplever som størst belastning. – Tilsyn blir i økende grad systemorientert, selv om personfokuset også kan være nødvendig, sa fylkeslegen.

Lars Duvaland fra forhandlings- og helserettsavdelingen i Legeforeningen orienterte om rettshjelpsordningen og redegjorde for hvilken bistand som kan påregnes fra sekretariatet.

Paal-Inge Hestvold og Sven Haaverstad fra helsetjenesten for leger i Oslo deltok også på møtet og representerte lege-lege- og støttekollegaordningen.

Anbefalte artikler