()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norske leger erkjenner alvoret i miljøsituasjonen og innser sitt medisinske ansvar, men omsetter i mindre grad denne innsikten i praksis. Dette er konklusjonen i en studie blant norske leger publisert i Tidsskriftet nr. 13/2002 (1). Etter dette har Tidsskriftet opprettet en egen seksjon kalt Internasjonal medisin for å styrke norske legers innsikt i og interesse for internasjonale helsespørsmål. Redaksjonen tar svært gjerne imot manuskripter om miljøtrusler og klimaendringer til denne seksjonen. Vi kommer også til å ta opp slike spørsmål i andre typer artikler. På den måten håper vi Tidsskriftet kan bidra mer til å spre kunnskap om de helsemessige konsekvenser av miljø- og klimaendringer.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media