Kunngjøringer

Artikkel

Endret kurskrav i spesialiteten nevrokirurgi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Sosial- og helsedirektoratet bestemt at kurskravet til spesialiteten nevrokirurgi endres og får slik ordlyd: 150 timer, hvorav 120 timer i fire fellesnordiske kurs (Beito-kursene). Alternativt kan kurs i regi av The European Association of Neurosurgical Societies godkjennes etter søknad.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden 1.1. 2010.

Anbefalte artikler