Lisbet T. Kongsvik, Cecilie Bakken Om forfatterne
Artikkel

– Dere leger har evne til å skape de store avisoverskriftene, fikk lederne av yrkesforeningene, lokalforeningene og de fagmedisinske foreningene høre da de for første gang møttes til lederkonferanse i Oslo.

Deltakerne utvekslet erfaringer i pausene. Fra venstre Georg Sager, Norsk forening for klinisk farmakologi, Knut Lundin, Norsk indremedisinsk forening, Bente Haughom, Norsk oftalmologisk forening, Fredrik Müller, Norsk forening for medisinsk mikrobiologi og Gunnar Houge, Norsk forening for medisinsk genetikk. Foto Lisbet T. Kongsvik

Konferansen spente over et bredt spekter av temaer, fra spesialistutdanning til prioriteringer og medienes syn på leger. Stein Aabø, politisk kommentator i Dagbladet, sto for uttalelsen om at leger har evne til å skape de store overskriftene. Han snakket om Legeforeningen sett fra medienes side.

– Til tross for oppslag om blant annet forskningsjuks og feilbehandlede pasienter har legen en svært høy troverdighet i samfunnet. Det leger sier blir trodd og lagt vekt på, sa han. – Noen mener legene får verre enn fortjent i media, det er jeg uenig i, sa Aabø og la til at stort sett alle medieoppslagene er anonymiserte. Han oppfordret leger til å bruke debattsider for å få frem meningene sine og få oppmerksomhet rundt saker de mener er viktig for faget. Etter at han skrev artikkelen «Helse som vare» i Dagbladet mottok han henvendelser fra flere leger.

Guri Spilhaug, sekretariatet, i diskusjon med Lars A. Nesje, Troms legeforening. Foto Lisbet T. Kongsvik

Delt ansvar?

Stein A. Evensen, professor og tidligere mangeårig dekanus ved Det medisinske fakultet i Oslo, tok opp om kanskje Legeforeningen og universitetet bør dele ansvaret for spesialistutdanningen. Han mente Legeforeningen har gjort jobben med spesialistutdanningen godt, og at samfunnet har fått den på billigsalg.

– Men det som kan tale i mot at Legeforeningen innehar en slik rolle som delegert til å utstede spesialistgodkjenninger, er blant annet at det kan legge begrensninger på rollen som fagforening, sa han og mente foreningen bør inngå et bredt samarbeid med universitetene om spesialistutdanningen.

Evensen betegnet Legeforeningen som en lunken aktør frem til nå på forskningsarenaen, i motsetning til på utdanningsområdet. Rapporten Vind i seilene kalte han en lovende viljeserklæring.

Mange utfordringer

Utfordringene i de forskjellige organisasjonsleddene ble også tatt opp. Både Ola Jøsendal, leder i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, og Lars A. Nesje, leder i Troms legeforening, var opptatt av rekrutteringen til verv i Legeforeningen.

– Det er ikke bestandig for mange oppgaver, men de fordeles på for få hoder. Det må bli en bevissthet om at møter ikke skjer av seg selv. Vi er 20 000 medlemmer og alle må være bevisste på at de en eller annen gang må ta i et tak, sa Nesje.

Jøsendal mente man måtte jobbe for gode faglige innslag på møtene for å engasjere folk.

Jannicke Mellin-Olsen som representerte de fagmedisinske foreningene, var opptatt av kontakten med de andre organisasjonsleddene, hvilken nisje de fagmedisinske foreningene skal fylle, og kontakten med Legenes hus. – Men jeg merker at vi blir trukket mye mer inn nå enn for noen år siden, sa hun.

Anbefalte artikler