Doktoravhandlinger

Artikkel

Anne Marit Grønås Selvaag, dr.med. Disease course and risk factors in early chronic arthritis in childhood. A 3 year prospective, controlled study. Utgår fra Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet. Disputas 13.3. 2007.

Bedømmelseskomité: Boel Andersson Gäre, Landstinget Jönköpings Län, Kulturrum, Sverige, Hilde Berner Hammer, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmets sykehus, Oslo, og Ola Skjeldal, Barneklinikken, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

Veileder: Berit Flatø.

Kari Otterdal, dr.philos. Platelet-mediated inflammation: involvement of the tumor necrosis factor superfamily ligands CD40L and LIGHT. Utgår fra Institutt for indremedisinsk forskning, Rikshospitalet. Disputas 16.3. 2007.

Bedømmelseskomité: Tomas Lindahl, Universitetet i Linköping, Universitetssykehuset i Linköping, Sverige, Ingebjørg Seljeflot, Kompetansesenter for klinisk forskning, Ullevål universitetssykehus, og Britt Nakstad, Barneavdelingen, Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Nils Olav Solum og Frank Brosstad.

Hans Christian Erichsen, Ph.D. Single nucleotide polymorphisms in genes encoding vitamin C transport proteins and inflammatory cytokines: risk of colon adenoma and preterm birth. Utgår fra National Institutes of Health, USA. Disputas 24.3. 2007.

Bedømmelseskomité: Henrik Grönberg, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi og Biostatistik, Karolinska Institutet, Sverige, Anne-Lise Børresen-Dale, Avdeling for genetikk, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet, Universitetet i Oslo, og Thor Willy Ruud Hansen, Barneklinikken, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Tore G. Abrahamsen og Stephen J. Chanock.

Gunnstein Norheim, Ph.D. Serogroup A meningococcal disease in sub-Saharan Africa. Bacterial variation, antibody responses following disease and development of an outer membrane protein vaccine. Utgår fra Divisjon for smittevern, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Disputas 28.3. 2007.

Bedømmelseskomité: Andrew J. Pollard, University of Oxford, Per Olcén, Universitetsjukhuset i Örebro, og Tone Tønjum, Mikrobiologisk institutt, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

Veileder: Einar Rosenqvist.

Maria Lyngaas Torgersen, dr.philos. Endocytosis and retrograde transport of Shiga toxin and cholera toxin. Utgår fra Biokjemisk avdeling, Radiumhospitalet. Disputas 30.3. 2007.

Bedømmelseskomité: Paul Luzio, Cambridge Institute for Medical Research, Trond Berg, Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo, og Anne Carine Østvold, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Kirsten Sandvig.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Elisabeth Ersvær, Ph.D. Immunological aspects of acute myelogenous leukemia. Utgår fra Institutt for indremedisin, Det medisinske fakultet. Disputas 23.2. 2007.

Bedømmelseskomité: Jakob Dalgaard, Sykehuset Buskerud, John Helge Heimdal, Universitetet i Bergen, og Anne Ma Dyrhol Riise, Haukeland Universitetssjukehus.

Veileder: Øystein Bruserud.

Degu Jerene Dare, Ph.D. HIV antiretroviral therapy in Ethiopia. Overcoming implementation challenges. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 16.3. 2007.

Bedømmelseskomité: Anders Sönnerborg, Karolinska Institutet, Johan N. Bruun, Universitetet i Oslo, og Haakon Sjursen, Universitetet i Bergen.

Veileder: Bernt Lindtjørn.

Karel Kier-Jan Kuiper, Ph.D. Early outcome and restenosis after coronary stenting: intervention with stent-coatings, antioxidants and radiation. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 16.3. 2007.

Bedømmelseskomité: Lars Grip, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Rune Wiseth, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, og Rune Ulvik, Universitetet i Bergen.

Veileder: Jan Erik Nordrehaug.

Johan Lie, Ph.D. Mathematical imaging with applications to MRI and diffusion tensor MRI. Utgår fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Disputas 26.3. 2007.

Magnus Borstad Lilledahl, Ph.D. Detection of vulnerable atherosclerotic plaques. Utgår fra Institutt for elektronikk og telekommunikasjon. Disputas 16.3. 2007.

Veileder: Lars Othar Svaasand.

Anbefalte artikler