Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fremragende unge forskere

  Fremragende unge forskere

  Helge Ræder (f. 1972) og Arnstein Mykletun (f. 1973) får årets Meltzer-priser for fremragende yngre forskere. Begge disputerte i fjor høst og har allerede en imponerende forskergjerning bak seg, skriver På Høyden.

  Helge Ræder og hans kolleger ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Bergen, Barneklinikken og Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssjukehus, har oppdaget et nytt diabetesgen. Ræder var førsteforfatter av en artikkel om dette, publisert i fjor. Hans avhandling om temaet ble omtalt i Tidsskriftet nr. 1/2007. Diabetes type 3 ser ut til å oppstå på grunn av en defekt i ett gen. Det er ikke tilfellet med type 1- og type 2-diabetes. Oppdagelsen kan brukes til å forstå diabetes type 1 og type 2 bedre.

  Arnstein Mykletun forsker på de vanlige psykiske lidelsene angst og depresjon. I fjor var han førsteforfatter av en artikkel publisert i American Journalof Psychiatry, som også ble omtalt i spalten Norsk forskning i Tidsskriftet nr. 17/2006. Blant annet konkluderte han og medforfatterne med at angst og depresjon trolig er undervurdert som årsak til uføretrygd og økt dødelighet. Mykletun mener slike psykiske lidelser i liten grad blir behandlet, noe han antar er fordi de anses som milde og uskyldige helseproblemer. Han har allerede medvirket til rundt 50 artikler i internasjonale tidsskrifter.

  Begge prisvinnerne fikk under utdelingen 8. mars 100 000 kroner hver og et diplom.

  Harlem styreleder i Helse Sør-Øst

  Harlem styreleder i Helse Sør-Øst

  Hanne Harlem (f. 1965) har sagt ja til å bli styreleder for det nyetablerte regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Harlem, som fra før er styremedlem i Helse Sør, kommer fra stillingen som universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært bl.a. justisminister, byråd, advokat og assisterende direktør i Hydro.

  Harlem går inn som styreleder før sommeren, men vil frem til det konsentrere seg om sin nåværende jobb. Hun vil altså ikke ha noen aktiv rolle i forberedelsesarbeidet som nå pågår i regi av departementet og interimsorganisasjon, heter det i en pressemelding. Styrene for Helse Sør og Helse Øst vil ha fullt ansvar for styringen i denne perioden. Resten av styret i det nye foretaket vil bli utpekt senest innen utgangen av mars 2007.

  Årets underviser i Trondheim

  Årets underviser i Trondheim

  Førsteamanuensis Sverre Helge Torp (f. 1956) er kåret til årets underviser 2006 av medisinstudentene ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Prisen blir hvert år gitt til den studentene mener gir best undervisning – til etterfølgelse for andre.

  «Å være student i en verden av celler / krever sin mann og sin kvinne, / det er ingen lek det å se organeller / og glioblastomet å finne. / Når faget nå engang så vanskelig er / at selv flittige stud.med. må vike, / er det utvilsomt et halmstrå, et skjær / at dette er Torp’en sitt rike. / Han leder oss gjennom med himmelklar røst / og hendene stødig på roret, / slik han bestandig er studentens trøst; / man våkner når Sverre tar ordet!» skriver studentene i nominasjonsbegrunnelsen.

  Torp mottok prisen på medisinstudentenes årlige Bal Medicorum på Britannia Hotel i Trondheim, akkompagnert av trampeklapp. Han er til daglig tilknyttet Faggruppe for morfologi. I sin takketale benyttet han anledningen til å oppfordre til økt engasjement rundt basalfagene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media