God lærebok i intensivmedisin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Albert, RK

  Slutsky, A

  Ranieri, M

  Clinical critical care medicine

  722 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier, 2006. Pris USD 82

  ISBN 0-323-02844-6

  Målet med denne nye læreboken i intensivmedisin er, ved hjelp av moderne teknikk, å presentere klinisk relevant informasjon visuelt. Redaktørene gjør dette i et globalt intensivmedisinsk perspektiv med bidragsytere fra ulike miljøer fra hele verden. Hele 112 forfattere fra 14 land i Europa, Nord-Amerika og Australia har bidratt. Den henvender seg til alle som arbeider med intensivpasienter, ikke bare leger.

  Boken er tiltalende både å bla og å lese i. Den er fylt med illustrasjoner, bilder, tabeller og tekstbokser. Disse har god størrelse, er gjort tydelige ved hjelp av farger og bidrar til å lette tilegnelsen av stoffet. Kun noen få steder synes oppstilling i tabell unødvendig og til liten hjelp.

  Innholdsfortegnelsen er oversiktlig, den går over drøyt to sider, og det er 64 kapitler fordelt på ti seksjoner. I tillegg til seksjoner om organbaserte problemer er det en seksjon som dekker basale biologiske emner som vevshypoksi, inflammasjon og stressrespons. En stor seksjon er viet praktiske aspekter ved intensivmedisinen. Sist finnes en seksjon med diverse emner som multitraumer, brannskader og svangerskapsrelatere utfordringer samt forgiftninger og bioterrorisme.

  Selv om forfatterne kommer fra hele verden, er boken sett med norske øyne nyttig og relevant på de fleste områder. Kapitlene om antibiotikabruk og profylakse er imidlertid eksempler på avvikende behandlingspraksis. Det samme gjelder enkelte deler av forgiftningsbehandlingen samt bruken av noen medikamenter. På områder der behandlingspraksis har vært diskutert, drøftes dette ofte. Argumenter for og imot samt fallgruver er ofte oppsummert i tekstbokser. Aktuelle studier refereres i stor grad, også gjeldende anbefalinger der slike finnes. Hvert kapittel innledes med en ramme med hovedpunkter. Til slutt er det ikke den tradisjonelle referanselisten, men en kort liste over anbefalt lesning.

  Det følger med en CD-ROM med alle fargeillustrasjonene. Disse kan kopieres for bruk i undervisning og presentasjoner – et flott og verdifullt tillegg.

  Det mangler omtale av terapeutisk hypotermi etter vellykket gjenopplivning etter hjertestans. Det hadde også vært ønskelig at SI-enheter var blitt brukt gjennomgående. En tabell over ekvivalente størrelser i henholdsvis SI-systemet og det metriske system savnes. Det foreligger en feil vedrørende morfinmetabolismen. Når kliniske symptomer og funn beskrives, kunne de vært mer poengtert (f.eks. ved sepsis).

  Dette ødelegger ikke det meget gode generelle inntrykket. Denne boken anbefales til kolleger som har intensivmedisin som arbeids- eller interessefelt. Den vil trolig være spesielt nyttig de første årene. Noen års erfaring med relevant klinisk arbeid er nok en fordel for å få det beste utbyttet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media