Oppnevninger

Artikkel

Spesialistutdanningen for leger

Avdelingsoverlege Siv Kvernmo, barne- og ungdomstjenesten i Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge er oppnevnt som representant til prosjektgruppen for utredning om spesialistutdanningen.

Rådgivende prosjektgruppe

Visepresident Per Meinich oppnevnes som Legeforeningens representant med Anne Kjersti Befring som vararepresentant i en prosjektgruppe som skal være rådgivende for Helse- og omsorgsdepartementet i sammenslåingsprosessen mellom Helse Sør og Helse Øst. Lars Eikvar oppnevnes som Legeforeningens representant til interimsstyret med Hege Gjessing som vararepresentant som skal virke frem til nytt styre er opprettet 1.7. 2007.

Nyopprettet råd

Sentralstyret har fremmet forslag om følgende kandidater som medlemmer av det nyopprettede Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten;

Fra spesialisthelsetjenesten: Spesialist i anestesiologi Siri Tau Ursin, avdelingsoverlege, Stavanger Universitetssykehus, avdelingssjef og spesialist i psykiatri Bjarte Stubhaug, Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen og spesialist i indremedisin, fagdirektør Bjarne Riis Strøm, fagdirektør, Den norske lægeforening. Fra allmennmedisin: Spesialist i allmennmedisin Marte Walstad, fastlege ved Ranheim legesenter, Trondheim og spesialist i allmennmedisin Tor Carlsen, fastlege ved Klosterhagen legesenter, Skien.

Anbefalte artikler