Lovende behandling for psoriasis – men den er dyr

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Injeksjon med interleukin-12/23 har god effekt ved psoriasis. Det viser en amerikansk studie.

I en dobbeltblind studie ble 320 pasienter med moderat til alvorlig psoriasis randomisert til en av fem like store grupper (1). To grupper fikk én injeksjon med 45 mg eller 90 mg av det monoklonale antistoffet interleukin-12/23, to andre grupper fikk samme behandling en gang ukentlig i fire uker og den siste gruppen fikk placebo.

Etter 12 uker ble klinisk bedring på minst 75 % observert hos vel halvparten av dem (52 % og 59 %) som fikk én injeksjon, tilsvarende hos 67 % og 81 % av dem som fikk fire injeksjoner. Høyeste dose ga i begge tilfeller best effekt. Bare hos 2 % av dem som fikk placebo var det bedring på samme nivå. Bivirkningsforekomsten var lik i alle grupper.

– For rundt 20 % av pasienter med psoriasis er lokalbehandling og lysbehandling ofte ikke tilstrekkelig. Systemisk behandling med metotreksat, ciklosporin eller systemiske retinoider har usikker effekt og til dels alvorlige toksiske bivirkninger, sier overlege Morten Dalaker ved Hudavdelingen, St. Olavs Hospital.

– Ny kunnskap om betennelsesprosessen har ført til nye, såkalt biologiske legemidler. Bruk av monoklonale antistoffer med direkte effekt mot spesifikke T-lymfocytter eller cytokiner i betennelsesprosessen innebærer en mer målrettet behandling.

Mer enn 40 nye medikamenter er under utprøvning, og antistoff mot interleukin-12/23 er det medikamentet som er kommet lengst. Effekten som er rapportert i denne studien, er som ved bruk av TNF-α-blokkere. Bivirkningsprofilen virker lovende, men dette må avklares nærmere.

Fremtidens hudlege må trolig skifte ut klissete salver og tidkrevende lysbehandling med ukentlige injeksjoner av monoklonale antistoffer. Foreløpig er behandlingen kostbar. En annen betenkelighet er at vi ennå vet lite om langtidsvirkningene på immunsystemet, sier Dalaker.

Anbefalte artikler