Ultralyd nyttig ved skulderdiagnostikk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ved mistanke om ruptur i rotatormansjetten anbefales ultralydundersøkelse av skulderen. Ifølge en norsk studie kan undersøkelsen gjøres av ortoped.

  Pasienter med skuldersmerter har ofte sykdom i rotatormansjetten (rotatorcuff). Det kan være vanskelig å tolke den kliniske undersøkelsen, og røntgenundersøkelse er ofte utilstrekkelig. MR av skulder har fått stor utbredelse i Norge, men det har vært usikkerhet om hva som bør foretrekkes i utredningen – MR eller ultralyd. Vi har gjort en studie for å vurdere verdien av poliklinisk ultralydundersøkelse for diagnostikk av ruptur i rotatormansjetten (1).

  En ortoped med lang erfaring fra ultralyddiagnostikk utførte ultralydundersøkelser av pasienter henvist pga. skuldersmerter. Undersøkeren var blindet for funn fra anamnese, klinisk undersøkelse og tidligere bildediagnostiske undersøkelser. Operasjonsindikasjon hos 58 pasienter ble stilt på grunnlag av kliniske funn, MR og røntgenundersøkelse. Kirurgen var blindet for ultralydfunnene. Ultralydfunnene ble sammenliknet med operative funn.

  Ultralyd var sant positiv i alle 24 tilfeller der det var funn av ruptur i hele senens tykkelse (full ruptur) under operasjonen. Ultralyd var negativ i 32 av 34 tilfeller der det ikke var ruptur eller kun partiell ruptur. Sensitiviteten for påvisning av full ruptur var 100 %, spesifisiteten 97 %. Feilmarginen for en enkeltmåling av rupturstørrelsen var innenfor &a#177; 1 cm anteriorposteriort og mediallateralt. Sonografisk beskrivelse av rupturens lokalisering i forhold til rotatorcuffsenene var korrekt i 21 av 25 tilfeller.

  Det er altså gode resultater for sonografisk diagnostikk av full ruptur i rotatormansjetten, like gode som tidligere vist for MR. Metoden kan utføres av ortoped. Sonografi anbefales som den primære bildediagnostiske metode ved mistanke om ruptur i rotatormansjetten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media