Dette kan leger gjøre med klimaforandringene

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Takk til Helge Dyre Meen, som i Tidsskriftet nr. 5/2007 spør om legene, Legeforeningen og Tidsskriftet kan gjøre noe med klimaforandringene (1). Han vet nok svaret. Vi kan, men vil vi? Tror vi på de mange små tiltak eller de få store? Jeg tror troen og tiltakslysten vil vokse frem av kunnskap om emnet. Derfor må Tidsskriftet fortelle oss om klimaforandringenes årsaker, sammenhenger og helsemessige konsekvenser.

  Kan legene gjøre noe i Norge? Svaret er ja. I våre egne liv kan vi følge Grønn hverdags klimaråd (2):

  • Dropp noen flyturer

  • Gå eller sykle på småturer

  • Kjør kollektivt til og fra jobb

  • Spis mindre kjøtt

  • Spar strøm

  • Bruk biobrensel i stedet for olje til fyring

  • Kjøp kvalitet og ting som kan repareres

  • Gi bort opplevelser og tjenester

  • Kjøp brukt

  • Ta vare på PC-en din

  På nettstedet til Grønn hverdag kan du «ta miljøsteget» og kikke deg selv i «miljøspeilet» for å få tips, motivasjon og ideer til enda mer du kan gjøre (2).

  På legekontoret kan du følge Helse Bergens råd om grønt kontor (3), bl.a.:

  • Slå av lys, PC-skjerm, kaffetrakter og varmeovner

  • Print og kopier minst mulig og alltid tosidig

  • Unngå engangsartikler

  • Tenk miljø ved innkjøp, kjøp helst miljømerkede produkter

  Jobber du på en arbeidsplass med færre enn 100 ansatte, kan du foreslå å miljøsertifisere bedriften som «miljøfyrtårn» (4). Det finnes allerede aldershjem, legekontorer, legevakter, helsestasjoner og hjemmebaserte tjenester som har gjort dette. Jobber du i sykehus eller i en større kommune, kan du foreslå å innføre miljøstyringssystem etter norsk (5) eller europeisk (6) standard. Anestesi- og fødselsleger kan redusere utslippet av lystgass, som bidrar med 9 % av Norges klimaskadelige gassutslipp. Du kan kontakte direktøren i din helseregion for å etterlyse klimavennlige tiltak. I Helse Østs strategidokumenter for 2007 – 10 står det ikke ett ord om tiltak i forhold til klimaproblemer eller ytre miljø (7). Du kan etterspørre klimavennlige tiltak hos samarbeids- og innkjøpspartnere når det gjelder alt fra kantine og kiosk til transportører og legemiddelindustri. Du kan miljørangere produsentene av de medikamentene du bruker oftest og velge de beste. Da snakker vi om «grønn resept» i ordets kanskje riktigste forstand.

  Du kan bli med og stifte Leger Med Grenser – en forening av leger som kan utarbeide fagstoff og undervisningsmateriale om klimaendringene og være pådriver overfor kolleger, arbeidssteder, helseforetak og legemiddelindustri for at de skal bli klimavennlige. Og så kan vi, som Meen (1), etterlyse hva Legeforeningen og Tidsskriftet kan gjøre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media