Presidenten svarer:

Torunn Janbu Om forfatteren

Takk for engasjerte innlegg om klimaforandringene (1, 2). Det er godt å lese at leger er opptatt av klimaforandringer, for det er viktig å bidra til å opplyse flere om utfordringene. Moksnes har mange gode forslag til tiltak som jeg håper leger og andre merker seg og gjennomfører.

Faglig engasjement og kompetanse omkring klimaendringer er ikke blant Legeforeningens kjerneområder, men i foreningen er vi selvfølgelig opptatt av klimaendringenes helsemessige betydning, vurdert av fagkompetanse på feltet. Av klimatiltak i Legeforeningens regi kan jeg nevne at det i Legenes hus i Oslo er dag-og-natt-temperaturregulering og at foreningen er en av de svært få organisasjoner i Norge som leverer gammelt IT-utstyr til gjenvinning. Sykler er tilgjengelig for ansatte til bruk i stedet for bil. Legeforeningens kurs- og konferansesenter Soria Moria er godkjent «miljøfyrtårn», og miljø og forurensning står sentralt i driften av anlegget. Vi tar utfordringen fra Helge Dyre Meen (1) og Knut Erling Moksnes (2) og skal se om vi i sterkere grad kan bidra til å redusere negative miljøpåvirkninger av Legeforeningens virksomhet.

1

Meen HD. Legene og klimaforandringene Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 624.

2

Moksnes KE. Dette kan leger gjøre med klimaforandringene. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 0000.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler