Bruk av pasientjournaler innenfor EU/EØS-området

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Bruk av elektronisk pasientjournal medfører forpliktelser til å ha ordninger som hindrer at uvedkommende får tilgang til journalopplysninger.

Det understreker Torunn Janbu, Legeforeningens president, i forbindelse med at en gruppe som er opprettet av EU-kommisjonen, i et arbeidsdokument om bruk av elektroniske pasientjournaler bl.a. har konkludert med at elektroniske pasientjournaler kan gi bedre kvalitet og datasikkerhet enn den tradisjonelle formen. Elektroniske pasientjournaler innebærer samtidig utfordringer i forhold til at journalen ikke skal være tilgjengelig for flere personer enn de som behøver den, fremgår det av dokumentet.

– Dobbeltføring med både papir og elektronisk journal fører til risiko for svikt, sier Torunn Janbu, som mener at helsetjenesten nå må gjøre nødvendige investeringer i elektronisk utstyr. – Det er et mål at all journalføring skal skje elektronisk. I tillegg må det etableres systemer for kommunikasjon innen helsetjenesten, sier legepresidenten.

Den ovennevnte gruppen skal være rådgivende organ i spørsmål som gjelder personvern i EU/EØS i henhold til personverndirektivet. Datatilsynet representerer Norge i gruppen. I arbeidsdokumentet gis det en rekke anbefalinger til land som vil ta i bruk elektroniske pasientjournaler. Gruppen gir tilrådinger innen 11 områder, bl.a. når det gjelder respekt for handlefrihet og selvbestemmelse, internasjonal overføring av pasientjournaler, datasikkerhet og åpenhet og om pasientenes mulighet til kontroll med hvem som leser opplysningene.

Dokumentet er tilgjengelig på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/asset/34051/1/34051_1.pdf

Anbefalte artikler