Minneord

Ivar Haarstad Om forfatteren
Artikkel

Overlege Terje Arne Jenssen døde 2.3. 2007, bare 61 år gammel. Han ble født i Bodø 6.5. 1945 og studerte medisin i Belgia og Oslo. Utdanning i fødselshjelp og kvinnesykdommer hadde han fra Nordland sentralsykehus og Aker sykehus. Terje begynte som overlege ved gynekologisk avdeling/fødeavdelingen ved Innherred sykehus i 1.12. 1981 og hadde sitt faglige virke her til han sluttet ved Sykehuset Levanger på grunn av sykdom 12.2. 2005. Han var avdelingsoverlege fra 15.3. 1995 til 23.2. 2001.

Terje var først og fremst fødselshjelper. Han hadde spesiell omsorg for det ufødte barn og utviklet avdelingens svangerskapsomsorg med grundig og avansert virksomhet. Spesielt var han utvikler av og pådriver til avdelingens ultralydvirksomhet, i samarbeid med miljøet i Trondheim. Han var en meget dyktig lege på alle fagets områder. Til tider var han meget bestemt, og han stilte store krav til faglig kunnskap hos seg selv og andre. Han kunne sette sine medarbeidere på prøve utover det forventede. Samtidig hadde han stor evne til å be om unnskyldning dersom han med sitt temperament var blitt for voldsom.

Han hadde en enestående omsorg for pasientene, særlig for dem med alvorlig sykdom. På dette området var han et forbilde for oss. Han viste også stor omsorg for de ansatte i avdelingen, både i hverdag og fritid. Han stilte seilbåten til disposisjon og tok de ansatte med på sommertur mange ganger, alltid meget vellykket. Han klarte å sveise avdelingen sammen, uavhengig av profesjon. Han så mennesket i alle.

I fritiden var han en ivrig seiler og tilbrakte i mange år storparten av sommeren i seilbåten sammen med sin kjære Karin. Hytta i Meråker ble flittig brukt. Terje var en ivrig og dyktig musiker og spilte kontrabass i Frol Orkester (vårt lokale symfoniorkester) og i andre sammenhenger. Pianoet ble også traktert med stor virtuositet, noe som avdelingens personale jevnlig fikk nyte. Han hadde mange venner i forskjellige miljøer i Levanger.

Terje var en familiekjær mann. Han delte dette med oss i avdelingen på en åpen og nær måte. Vi forsto at han var meget glad i sin kone og sine to jenter – og stoltere bestefar er det vanskelig å finne. Hans liv ble dessverre så altfor kort. Vi føler meget sterkt med familien i sorgen.

Vi savner Terje – alt han sto for og betydde for oss.

Anbefalte artikler