Kaffe med eller uten koffein til gravide?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Et lavere koffeininntak i siste halvdel av svangerskapet hadde ingen innvirkning på barnets fødselsvekt eller svangerskapets lengde.

Kaffe og fostervekst – fortsatt uavklart. Foto BSIP/GV-Press

Gravide blir frarådet å drikke mye kaffe. I noen studier er det vist at det hos kaffekjerringer er økt risiko for å få barn med lav fødselsvekt. Danske forskere har nå undersøkt om lavere koffeininntak i siste halvdel av svangerskapet hadde effekt på fødselsvekt og svangerskapets varighet (1).

I en dobbeltblind, kontrollert studie ble rundt 1 200 gravide randomisert til å drikke kaffe med eller kaffe uten koffein. I utgangspunktet drakk kvinnene mer enn tre kopper kaffe daglig. Det var ingen forskjeller i fødselsvekt eller svangerskapslengde mellom mødre som drakk vanlig kaffe eller dekoffeinert.

– Dette en av meget få randomiserte intervensjonsstudier i sitt slag. Den er viktig, fordi sammenhengen mellom koffein og forsinket fostervekst stadig er uavklart, sier Geir Jacobsen, professor i samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– Forfatterne fant at det ikke spilte noen rolle om man gikk over til koffeinfri kaffe. Indirekte betyr det at kaffe ikke har noen negativ innvirkning på fostervekst, fødselsvekt og svangerskapets lengde. Unntaket var storrøykende kvinner, der fødselsvekten var lavere i koffeingruppen enn i den andre. Imidlertid har nikotin en sterk virkning på kaffemetabolismen hos gravide, så her kan det også være andre faktorer som virker negativt inn på svangerskapet. I Norge har kaffekonsumet blant gravide gått sterkt ned i de senere år, sier Jacobsen.

Anbefalte artikler