Effektiv vaksine mot hepatitt E

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Ny rekombinant vaksine er effektiv, men behovet i Norge er svært lite.

Effektiviteten av en rekombinant hepatitt E-vaksine (rHEV) er nå studert i et randomisert, placebokontrollert forsøk. Studien omfattet 1 800 friske frivillige i Nepal, der sykdommen er et stort helseproblem (1). Forsøkspersonene var rekruttert gjennom forsvaret, og gjennomsnittsalderen var 25 år. Intervensjonen besto av tre injeksjoner ved inklusjon og én og seks måneder senere.

Analysen gjaldt bare personer som etter en median observasjonstid på 800 dager hadde utviklet klinisk hepatitt. Ni av de 87 deltakerne som fikk hepatitt, var vaksinert med bare én injeksjon, mens tilsvarende tall var tre av 69 av dem som fikk alle tre injeksjonene. Dette svarer til en effektivitet av vaksinen på henholdsvis 88,5 % og 95,5 %. Andelen bivirkninger var lik i begge grupper, bortsett fra når det gjaldt smerter på injeksjonsstedet, som var signifikant høyere i vaksinegruppen.

– Dette er den første rekombinante vaksine som har vært så lovende at man har kunnet gjennomføre en fase 2-studie med mennesker, sier overlege Svein Arne Nordbø ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs Hospital.

– Vaksinen ga meget god beskyttelse mot klinisk sykdom, men det mangler opplysninger som kunne vise til beskyttelse mot subkliniske infeksjoner. Uten beskyttelse mot asymptomatisk utskilling av virus vil vaksinen ha begrenset effekt på utbredelsen av hepatitt E-virusinfeksjoner. Denne risikoen må derfor kartlegges nærmere.

Siden det bare er noen få registrerte importtilfeller av hepatitt E-virusinfeksjon i Norge, er det et svært begrenset behov for en slik vaksine her i landet. Men lykkes man i å fremstille en effektiv og trygg vaksine, vil det være aktuelt å vaksinere reisende som skal oppholde seg over tid i høyendemiske områder, sier Nordbø.

Anbefalte artikler