Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Anne Forus

Verdens helse

Fra redaktøren

Stine Bjerkestrand

Leder

Brev til redaktøren

Arne Mosberg
Maribeth Caya Rivelsrud
Kåre Augensen
Bjørn Backe
Pål Øian

Rettelse

Terje K. Stigen
Børge Schive
Torvind Næsheim
Rolf Busund

Kommentar

Karl Erik Lund
Jens Petter Berg
Kristian F. Hanssen
Kristian S. Bjerve
Tor Claudi
Knut Dahl-Jørgensen
Pål Rustad
Sverre Sandberg
Torild Skrivarhaug
Kristian Bjørgul
Ludger Schmidt
Odd Warholm

Originalartikkel

Roar Dyrkorn
Arne Reimers
Ludvig Johannessen
Olav Spigset
Bernhard Weidle
Torbjørn Gåsnes
Gunn Karin Skjetne
Anne Lise Høyland

Oversiktsartikkel

Andreas Austgulen Westin
Bjarte Steinkjer
Katarina Zak Stangeland
Carsten Sauer Mikkelsen

Noe å lære av

Trygve Holmøy
Øivind Braaten
Inger Anette Hynås Hovden
Chantal M. Tallaksen

Kronikk

Intervju

Språkspalten

Jan Aasly

Anmeldelser

Erlend Hem
Bengt Eide-Olsen
Anna Luise Kirkengen
Christian Lycke Ellingsen
Jeanette Bjørke-Bertheussen
Leiv Arne Rosseland

Aktuelt i foreningen

Torunn Janbu
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen
Anders Taraldset
Lise B. Johannessen

Oss imellom

Gunn Marit Seberg
Åslaug Flo