Stor nedgang i fosterdød

Aahshi Sarfraz Om forfatteren
Artikkel

I slutten av 1960-årene døde nesten 1 000 barn i mors liv etter 16. svangerskapsuke. Nå er tallet redusert til mellom 200 og 300. Det viser en ny norsk studie.

Illustrasjonsfoto Istockphoto

Vi har analysert data fra Medisinsk fødselsregister over alle svangerskap etter 16. svangerskapsuke i årene 1967 – 2006 (1). Studien omfattet nesten 2,2 millioner svangerskap. Endringer i fosterdød siden 1967 – 71 ble beregnet i rater og relativ risiko for svangerskapsuke 16 – 22, 23 – 29, 30 – 36 og 37 – 43.

Det var en betydelig nedgang i forekomsten av fosterdød (1). Den største nedgangen gjaldt tiden etter svangerskapsuke 37, hvor fosterdødsraten er redusert med over 70 %, fra 10,8 tilfeller per 1 000 pågåendegraviditeter til 3,3 per 1 000. Forekomsten av fosterdød mellom svangerskapsuke 16 og svangerskapsuke 22 økte, fra 1,7 til 3,4 per 1 000 pågående graviditeter. Reduksjonen endret seg minimalt ved justering for mors og fars alder, antall tidligere fødsler, flerlingfødsler og svangerskapsforgiftning.

Årsaken til økt fosterdød i svangerskapsuke 16 – 22 kan være bedret rapportering til Medisinsk fødselsregistereller en reell økning. Vi tror at det har vært en reell økning, og at økningen kan skyldes at flere gravide kvinner har fått fjernet en del av livmorhalsen pga. celleforandringer. Slik behandling gjøres for å forebygge livmorhalskreft, men øker samtidig risikoen for tidlig fødsel.

Nedgangen i fosterdød etter svangerskapsuke 22 skyldes sannsynligvis forbedringer i svangerskapsomsorgen og fødselshjelpen. Introduksjon av moderne teknologi i svangerskapsomsorgen har ført til mer presis beregning av termin og bedre diagnostikk av patologiske svangerskap.

Anbefalte artikler