Oral infeksjon og systemsykdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Orale infeksjoner er assosiert med en rekke systemiske sykdommer.

  Journal of Oral Microbiology har nettopp utgitt et temanummer om sammenhengen mellom oral infeksjon og systemiske sykdommer. De åtte artiklene er fritt tilgjengelig på Internett (1).

  I én av artiklene påpekes det at mens dyslipidemi lenge har stått i sentrum for diskusjonen omkring patogenesen ved hjerte- og karsykdom, er infeksjoner, inklusive de som forårsakes av orale bakterier, nå hevdet å kunne spille en viktig rolle (2). Forfatterne gir en oversikt over vert-bakterie-interaksjoner ved tannløsningssykdom (periodontitt) og virulensfaktorer hos orale bakterier før de foreslår mekanismer som orale bakterier kan benytte under utvikling av hjerte- og karsykdom.

  Redaktørene i American Journal of Cardiology og Journal of Periodontology anbefalte i 2009 at leger og periodontister som behandler pasienter med hjerte- og karsykdom bør samarbeide tett for å redusere sykdomsrisikoen (3).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media