Notiser

Artikkel

Langvarig behandling med lokalsteroid mot atopisk eksem

Langvarig proaktiv antiinflammatorisk behandling kan forhindre nye utbrudd av atopisk eksem, ifølge en systematisk oversiktsartikkel (Br J Dermatol 2011; 164: 415 – 28).

Studiene var dobbeltblindede, placebokontrollerte og randomiserte og besto av en initial behandlingsstabiliserende fase for å indusere remisjon, etterfulgt av en proaktiv behandlingsfase for å forhindre nye utbrudd.

Flutikasonpropionat forhindret nye utbrudd (RR 0,46) mer effektivt enn takrolimus (RR 0,78).

Meningokokkbærertilstand ses oftest hos tenåringer

Alder er den viktigste faktor for bærertilstand av Neisseria meningitidis, og bærerfrekvensen er høyest hos 19-åriger, trolig pga. deres kontaktmønster og sosiale atferd. Den hyppige forekomsten i denne aldersgruppen kan ha betydning for fremtidige vaksinasjonsstrategier.

For å vurdere bærertilstanden i alle aldersgrupper ble det utført en metaanalyse med 89 studier fra europeiske land eller land med samme epidemiologiske mønster, dvs. at sykdom hyppigst skyldes serogruppene B og C (Lancet Infect Dis 2010; 10: 853 – 61). Til den kvantitative datasyntesen brukte man data fra 82 artikler med i alt 143 000 individuelle prøver.

Prevalensen av bærertilstand økte gjennom barndommen – fra 4,5 % hos småbarn til et maksimum på 23,7 % hos 19-åringer. Så var det igjen et fall gjennom voksenalderen til 7 – 8 % hos 50-åringer.

CT kan vise risiko for anastomose-lekkasje ved kolorektalkirurgi

Anastomoselekkasje forekommer hos 2 – 24 % ved kolorektalkirurgi og er forbundet med høy mortalitet. Pasienter med høy kalsiumskår i arterier har økt risiko for anastomoselekkasje, ifølge en ny studie (Am J Surg 2010: 10.1016/j.amjsurg.2010.01.033).

Kalsiumskår er et mål for aterosklerose. Skåren ble bestemt ut fra en preoperativ CT-undersøkelse av 122 pasienter som hadde fått primær kolorektal anastomose.

De som fikk anastomoselekkasje (n = 11) hadde signifikant høyere kalsiumskår enn de andre. En slik korrelasjon mellom kalsiumskår og lekkasje er en spennende hypotese, men må bekreftes i større og prospektive studier, ifølge en kommentar i Ugeskrift for Læger (2011; 173: 407).

Fedmekirurgi kan reversere erektil dysfunksjon

Sykelig overvekt hos menn kan føre til seksuell dysfunksjon. Årsaken er sannsynligvis multifaktoriell. Nå har brasilianske forskere sett på endringer i kjønnshormonnivåer og i erektil funksjon hos 20 menn med BMI > 40 kg/m² (Int J Androl 2010; 33: 736 – 44).

Ti personer gjennomgikk livsstilsintervensjon i fire måneder og ble deretter operert med gastrisk bypass. De andre ti (kontrollpersonene) ble kun fulgt opp med generelle råd om kosthold og fysisk aktivitet. En BMI-reduksjon på 12,7 kg/m² etter fire måneders livsstilsintervensjon ble ikke ledsaget av endringer i hormonverdier eller seksuell funksjon. 20 måneder etter operasjonen var reduksjonen i BMI 24,7 kg/m², mot 0,7 kg/m² i kontrollgruppen, og det ble rapportert økt skår i erektil funksjon og økte nivåer av testosteron.

Anbefalte artikler