Nyttig om den muslimske pasient

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sheikh, Aziz

  Gatrad, Abdul Rashid

  Caring for muslim patients

  2. utg. 158 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2008. Pris GBP 25

  ISBN 978-1-85775-8122

  Målgruppen er medisinsk personell, fortrinnsvis ikke-muslimer, som har å gjøre med muslimer i sitt daglige arbeid. Utgangspunktet er hvordan kroppslige og mentale, her religiøse, prosesser kan spille sammen både som årsak til sykdom, i hvordan pasienter opplever sin sykdom, og hvordan slik sykdom kan overvinnes og behandles.

  Pasienten har en sykdom eller plage, men for oss å forstå ham/henne best mulig, bør vi foruten å vite om de kroppslige funksjonene, også ha kjennskap til vedkommendes eksistensielle ståsted. Kunnskap om religion, som det kalles, eller eksistensiell orientering, kan være viktig i møtet med pasienten.

  Og det er kanskje riktig, som det heter i forordet, som er skrevet av prins Charles, prinsen av Wales (f. 1948), at respekt for både åndelige og fysiske sider ved menneskers liv er spesielt sterk i islam. I hvert fall ligger det i forfatternes intensjon å gjøre behandleren bedre kjent med den religionen. Forfatterne forsøker videre å motvirke fordommer, feiloppfatninger og stereotypier som noen hver kan ha med seg, i møte med muslimer.

  Boken gir et godt utgangspunkt for dette. Forfatterne presenterer grunnleggende kunnskaper i en lettlest og oversiktlig form. Den inneholder også korte kasuistikker og anekdoter som på en god måte illustrerer de poengene og den kunnskapen som blir lagt frem.

  Jeg anbefaler boken. Den bør leses av enhver behandler som omgås muslimske pasienter, og som ikke allerede har godt kjennskap til islam. Kun én innvending kan jeg anføre. Boken kan i sin fremstilling av islam gi leseren et inntrykk av en religion, eller et eksistensielt system, som vil kunne virke tradisjonelt og statisk. Dynamikken i troen og systemet, som gjør den til en utfordring også i dag, kommer ikke klart nok frem. I den sammenhengen kan stoffet stå i fare for å underbygge stereotypier, i stedet for å motvirke dem. Ellers er det spennende lesning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media