Subspesialisert anestesi

Leiv Arne Rosseland Om forfatteren
Artikkel

Shaw, Ian

Kumar, Chandra

Dodds, Chris

Oxford textbook of anaesthesia for oral and maxillofacial surgery

337 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 95

ISBN 978-0-19-956421-7

Dette er en ny, oppdatert, rikt illustrert og informativ lærebok om anestesi for maxillofacial kirurgi og tannbehandling. De kirurgiske behandlingsmetodene spenner derfor over flere subspesialiserte områder i norsk medisin og kan ha interesse for flere kirurgiske spesialiteter, tannleger så vel som anestesileger.

I det første kapitlet, The history of dental anaesthesia, gir forfatterne en interessant og meget leseverdig beskrivelse av anestesiologiens historie. Videre presenterer de lærebokkapitler med oversikt over pre-anestesiologisk vurdering, luftveissikring, trakeotomi, regionalanestesiteknikker, smertetilstander osv. – alt med spesiell relevans for disse pasientkategoriene og typene inngrep. Kapitlene er skrevet av forfattere med ulik spesialkompetanse. Redaktørene har lykkes bra med å uniformere kapitlene, og det er liten grad av overlapping eller åpenbare motsigelser. Når et tema dekkes dobbelt opp i to kapitler, virker det på meg som om det er riktig og fornuftig. Da kan leseren kan velge å lese ett kapittel og finne utfyllende og tilstrekkelig informasjon om alle relevante aspekter innen kapitlets tema. Referansene er relevante og nye, ja faktisk helt opptil 2009. Jeg oppfatter boken som faglig oppdatert, dog med forbehold om at jeg ikke har tilstrekkelig oversikt innenfor alle fagfelt som dekkes. Alle forfatterne er britiske. Den språklige kvaliteten er god, av og til underholdende god.

Redaktørene har lagt stor vekt på at innholdet skal være forskningsbasert. Det er ingen tvil om at boken gjennomsyres av vurderinger rundt nivå av vitenskaplige bevis. Imidlertid kan det virke underlig når man i kapitlet om smerter i kjeve og ansikt gjentatte ganger angir om en studie er utført i henhold til CONSORT-retningslinjer eller ikke. CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) er en internasjonalt anerkjent metode for gjennomføring og beskrivelse av randomiserte kontrollerte studier, og de fleste tidsskrifter krever i dag at manuskripter er utarbeidet etter denne malen. I kapitlet om orofacial smerte tror jeg det kunne vært utelatt, ikke minst fordi dette ikke er nevnt i de øvrige kapitlene.

Vil jeg bruke boken i fremtiden? Og vil jeg anbefale den, og i så fall til hvem? Jeg kommer til å plassere den i nærheten av de operasjonsstuene på Rikshospitalet hvor vi utfører øre-nese-hals-kirurgi, plastikkirurgi og avansert ansikts- og kjevekirurgi. Anestesileger og alle kirurger innen dette fagfeltet vil ha glede av å lese den.

Anbefalte artikler