Rotete om menn, maskulinitet og helse

Haakon Aars Om forfatteren
Artikkel

Gough, Brendan

Robertson, Steve

Men, masculinities and health

Critical perspectives. 251 s. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2009. Pris GBP 20

ISBN 978-0-230-20312-9

Denne boken er basert på kapitler skrevet av 13 forskjellige forfattere. Ingen av disse er leger, men akademikere og forskere med bakgrunn innenfor psykologi, sosiologi, sykepleie og pedagogikk. Forfatterne kommer fra England, Australia, Canada og Nord-Irland. Forutsetningen for å beskrive et så viktig og interessant felt som menn, maskulinitet og helse, skulle altså være til stede.

Boken er delt inn i tre hoveddeler. Innledningen har tittelen What is the point with this book? – noe som jeg selv spør meg om etter å ha lest den. Første del har tittelen Current issues and debates in the field of men’s health and masculinities, annen del Popular conceptions of men’s health and well-being, og del tre heter Men, masculinities and illness. Boken munner ut i et etterord med tanker omkring hva som bør skje videre vedrørende forskning på menns helse. Men dessverre drukner forfatternes intensjoner i til dels lange og vanskelige setninger. Tekstene har stadig henvisninger til andre forfattere og forskere uten at de, etter min mening, klarer å bringe frem noen klargjørende konklusjoner. Dette synes gjennomgående i alle kapitlene, til tross for at forfatterne er anerkjente innenfor sine respektive felt. Boken hadde klart stått seg på også å ha med en medforfatter til i forfatterpanelet, f.eks. en lege, med en mer biologisk forankring. Layouten er rotete og til dels dårlig, noe som gjør det vanskelig å lese og slå opp i boken. Dette siste skyldes også i stor grad selve innbindingen.

Målgruppen er antakeligvis ikke leger. Jeg leste boken med et håp om at den skulle være et viktig bidrag til nettopp leger og annet helsepersonell som har interesse for temaer relatert til kjønnsforskning med fokus på menn og menns helse. Der ble jeg skuffet.

Anbefalte artikler