Ønsker forslag på kandidater

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Alle medlemmer av Legeforeningen kan sende inn forslag på kandidater til sentralstyret, sier leder av valgkomiteen Ottar Grimstad.

– Valgkomiteen står foran en stor og viktig oppgave ved å fremme forslag til foreningens viktigste tillitsverv, sier Grimstad. Han oppfordrer medlemmene til å komme med forslag på kandidater til valget som avholdes torsdag 26. mai under landsstyremøtet på Soria Moria.

Det skal velges president, visepresident, sju medlemmer samt tre varamedlemmer. Sittende president Torunn Janbu er nå inne i sin siste periode og kan ikke gjenvelges. Lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger, Norsk medisinstudentforening, regionsutvalg og spesialforeninger har alle mottatt henvendelse fra valgkomiteen med anmodning om forslag på kandidater.

– Vi ber om at forslagsstilleren opplyser hvilke posisjon/er den enkelte er foreslått til, og om kandidaten er forespurt, sier Grimstad.

Forslag på kandidater sendes skriftlig i brev eller e-post til Ottar Grimstad, Reina 59, 6060 Hareid. E-post: ottar.grimstad@gmail.com

Forslagene må være valgkomiteen i hende senest innen 1.4. 2011.

Anbefalte artikler