LEGEFORENINGEN I MEDIENE

Artikkel

Leger vil gi ulovlige ID

Ulovlige innvandrere bør få eget helsekort for å identifisere seg når de er i kontakt med helsevesenet, mener Oslo legeforening. – Et slikt kort vil gi all informasjon som finnes om en person, og være en sikkerhet for de det gjelder, særlig om de for eksempel ikke kan lese eller skrive, sier leder i Oslo legeforening Svein Aarseth til Klassekampen. I dag har papirløse kun krav på øyeblikkelig hjelp dersom de ikke har midler til å betale selv. Aarseth reagerer på at økonomi ikke nevnes i regjeringens forslag til prioriteringsforskriften som bl.a. tar for seg hvem som har rett til helsehjelp i Norge.

Klassekampen 17.2. 2011

Lege ble skviset ut

– Det offentlige helsevesenet er gjennomsyret av ulovlig praksis, sier leder for Yngre legers forening (Ylf) Hege Gjessing til NRK. Hun kjenner til flere tilfeller der leger må jobbe langt mer enn tillatt og viser bl.a. til at en lege ble skviset ut fordi hun ikke ville jobbe mer enn 80 timer i uken. – Det jobbes mye gratis overtid. Som lege må du jo gjøre deg ferdig med det du holder på med, og det er også mye papirarbeid. Samtidig jobbes det på et minimumsnivå med bemanning, sier hun.

NRK 22.2. 2011

Tør ikke klage på fastlegen

Pasienter som er misfornøyd med fastlegen sin, velger sjelden å klage. De bytter lege i stedet. Det hevder flere pasientombud. Til sammen mottok pasientombudene 1 400 klager på fastleger i 2010. Feilbehandling og forsinket diagnose er blant gjengangerne. Nestleder i Allmennlegeforeningen, Ståle Onsgard Sagabråten, mener antall klager ikke er avskrekkende sett i forhold til det høye antall pasientkontakter i løpet av et år. Han understreker at hvis man ikke er fornøyd, bør man bytte fastlege.

Nationen/NTB 22.2. 2011

Høyt pilleforbruk

Østfold ligger på andre plass når det gjelder bruk av angstdempende midler. Leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen kan ikke gi svar på hvorfor det er slik. – Jeg synes det er vanskelig å forstå hvorfor befolkningen i Østfold etterspør mer medisiner enn ellers i landet. Beslutningen om behandlingsvalg skjer jo alltid i samspill mellom pasient og lege og derfor vil det alltid ha kommet i stand på bakgrunn av en samtale. Men beslutningen om reseptforskrivning er legens ansvar. Det hadde vært fornuftig å ha sett på hvorfor det er slik, sier han.

Moss Avis 18.2. 2011

Anbefalte artikler