Vil friste til ledelse

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi ønsker å utvikle og gjennomføre et motivasjonsfremmende kurskonsept spesielt rettet mot kvinnelige leger i primærhelsetjenesten som har interesse av ledelse.

Kvinnelige leger i primærhelsetjenesten skal fristes til ledelse. Illustrasjonsfoto Colourbox

Hensikten er å gi kvinnelige leger lyst til å påta seg lederansvar og forståelse for hva slikt ansvar innebærer, sier Kari Jussie Lønning i styringsgruppen. – Samtidig ønsker vi å skaffe oss mer kunnskap om hva som hemmer og hva som fremmer kvinnelige legers lyst og muligheter til å påta seg lederansvar, sier hun. Det er Legeforeningen i samarbeid med KS som står bak kurset «Frist meg inn i ledelse».

– En jevnere kjønnsfordeling blant ledere vil utnytte det lederpotensialet som finnes totalt. Kommunene og offentlig helseadministrasjon vil vinne på å ha en jevnere kjønnsfordeling blant ledere, sier Kari Jussie Lønning. Hun forteller at målgruppen er fastleger, kommuneleger, arbeidsmedisinere, leger i kommunale bistillinger og i offentlig helseadministrasjon med eller uten begrenset ledererfaring

Andelen kvinnelige leger i lederstillinger er vesentlig lavere enn lederandelen blant mannlige leger. Det er også lav andel kvinnelige kommuneoverleger (26 %) og lav rekruttering til andre lederverv i offentlig helseadministrasjon (ca. 30 %).

Samlingene vil inneholde erfaringsforedrag, diskusjoner og drøfting av ulike problemstillinger, utfordringsbilder ved ledelsesfunksjonen og ulike praktiske øvelser og gruppearbeid. Blant foredragsholderne er president i Legeforeningen Torunn Janbu, administrerende direktør i KS Sigrun Vågeng, administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus Siri Hatlen og generalsekretær i Plan Norge Helen Bjørnøy.

Populære kurs

Legeforeningen og Helse Sør Øst er i nå gang med sitt sjuende kull med «Frist meg inn i ledelse» for kvinnelige leger i spesialisthelsetjenesten (1). Evalueringene er svært gode og det er ventelister på kursene. Legeforeningen og KS har derfor ønsket å tilby en liknende kursserie for kvinnelige leger i primærhelsetjenesten. Kursene arrangeres gjennom tre samlinger på Holmen fjordhotell i Asker. Første samling er 19. og 20. mai, andre samling 25. og 26. august, og tredje og siste samling 20. og 21. oktober.

For mer informasjon og påmelding, se Kurskatalogen www.legeforeningen.no/id/143

Påmeldingsfrist er 31. mars.

Anbefalte artikler