Transkateter aortaventilimplantasjon ved aortastenose

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 343 – 8

  I nettutgaven av Tidsskriftet nr. 4 skal tittelen på det engelske sammendraget være: Transcatheter aortic-valve implantation for aortic stenosis

  I avsnittet Background 1. setning skal forkortelsen TAVI være: transcatheter aortic-valve implantation.

  I Materials and methods 1. setning og i Interpretation 1. setning skal det stå: … patients with aortic stenosis …

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media