Sentraler for bedre levevaner

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

– Frisklivssentralene vil kunne bli en viktig samarbeidspartner for fastlegene, sier leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen om Helsedirektoratets nye veileder.

– Fastlegene møter mange som på grunn av sykdom eller økt sykdomsrisiko har behov for mer kostholdsendring og fysisk aktivitet, men som ikke klarer å gjennomføre nødvendige endringer. Da vil et tilrettelagt tilbud i frisklivssentralen være til god hjelp, forklarer Hansen.

Helsedirektoratet har nå utgitt veileder for etablering og organisering av kommunale frisklivssentraler. I dag har omtrent 100 kommuner et slikt tilbud. Målet er å få tilbudet ut til hele landet

– Det er viktig at sentralene også tar i mot og gir et tilbud til dem som på eget initiativ tar kontakt, understreker Hansen.

Han er fornøyd med at det bare er ved behov for et spesielt tilrettelagt tilbud, grunnet sykdom eller spesiell sykdomsrisiko, at det vil bli krevd henvisning som inngangsbillett til frisklivssentralen. – Da vil selvfølgelig fastlegene bidra med opplysninger slik at tilbudet kan bli godt tilrettelagt.

Det er viktig at frisklivssentralene benytter metoder med dokumentert virkning. – Samtidig trenger vi også ny kunnskap om hva som virker. For å oppnå det trengs det midler til forskning, sier Hansen.

Anbefalte artikler