Slag mot brystet som årsak til hjertestans

Erik Ekker Solberg Om forfatteren

Et kraftig slag mot brystet kan gi malign hjertearytmi, også kalt commotio cordis. En rekke tilfeller er beskrevet i USA, mens tilstanden nærmest er ukjent i Europa.

Kun ett tilfelle av commotio cordis innen europeisk idrett er beskrevet de siste 50 årene, mens 224 tilfeller er registrert i USA (1). Tilstanden er en av de vanligste årsakene til idrettsrelatert hjertestans hos unge i Statene. Forskjellen kan delvis forklares av høyere forekomst i typisk amerikanske idretter som baseball og ishockey. Imidlertid er ishockey og liknende idretter med risiko for hard kroppskontakt vanlig i Europa også. En mer sannsynlig forklaring er at tilstanden er underkjent i vår verdensdel. Commotio cordis vil trolig bli vanligere også her pga. økende hastighet og intensitet i moderne idrett.

Eksperimentelle studier har gitt interessant kunnskap om hvordan hjertestans kan induseres. Sannsynligheten for hjertestans øker når slaget treffer over hjertekonturen og på et uheldig tidspunkt i hjertets rytmesyklus, dvs. i vulnerable del av repolariseringsfasen som på EKG ses rett før T-takken. Moderat harde og moderat raske slag øker sannsynligheten for malign arytmi, likeledes harde, kompakte prosjektiler. Slaget kan øke trykket i venstre ventrikkel, noe som kan deformere cellemembranen, som igjen kan aktivere den K+ATP-avhengige ionekanalen og indusere malign arytmi.

Prognosen ved commotio cordis har vært dårlig, men den er blitt bedre enn den var i 1990-årene. Årsaken til dette kan være økt bevissthet om tilstanden og at man derfor behandler riktigere og raskere. Akuttbehandlingen er umiddelbar hjerte-lunge-redning.

1

Solberg EE, Embrå BI, Börjesson M et al. Commotio cordis – underrecognised in Europe? A case report and review. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil, DOI:10.1177/1741826710389363.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler